נס גדול היה בנגב! ראמים צעירים שנולדו בעדר הראם הלבן מעידים על הצלחת השבתם לטבע!

03/12/2017

בשבועות האחרונים נצפו בשמורת הטבע נחלים גדולים שבנגב שני עגלים של ראם לבן, השועטים בעדר ראמים בן 25 פרטים. התרבות הראמים בטבע מעיד על הצלחת מבצע ההשבה של הראם הלבן למרחבי הנגב

ראמים לבנים - צילום יוסי שדה
ראמים לבנים - צילום יוסי שדה

תכנית השבת הראם הלבן לנגב החלה בשנת 1978, עם הבאת 8 ראמים לבנים מגן חיות בארצות הברית וגידולם בגרעין רבייה בשמורת הטבע חי-בר יטבתה שבערבה.
מאז התרבו הראמים בשמורה ועשרות מהם שוחררו אל מרחבי הנגב. מעקב אחר התאקלמותם בטבע מתנהל בעזרת משדרים שהותקנו על צווארם. כיום יש בטבע כ-80 ראמים החיים בשתי אוכלוסיות: האחת בערבה ובנחלים הגדולים והשנייה בנחל פארן.
גם השנה שחררה רשות הטבע והגנים לטבע שלושה פרטים נוספים שהצטרפו לעדרים המסתובבים חופשי בנגב.

צילום: יוסי שדה, פקח במחוז אילת