עונת הנחשים

26/05/2019

יש להתייחס לכל הכשת נחש כאל הכשת נחש ארסי.
אם במקרה פגשתם נחש, תוכלו לפנות לאחד מלוכדי הנחשים בהיתר בתוקף מרשות הטבע והגנים

נחש צפע ישראלי
נחש צפע ישראלי, נחש צפע ישראלי

החום הגדול מעיר את הנחשים. אמנם רובם אינם ארסיים, אך עדיף להימנע ממפגש איתם ואין לפגוע בהם מכיוון שהם ערכי טבע מוגנים
אם במקרה פגשתם נחש תוכלו לפנות לאחד מלוכדי הנחשים שברשימה המצורפת:
רשימת לוכדי נחשים – בהיתר רשות הטבע והגנים