עסקים וחברות ממשלתיות מובילים ניהול סביבתי - קול קורא להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי

18/12/2016

כנס עסקים ואחריות תאגידית בנושא המגוון הביולוגי מתקיים ביות ה' 23.3.17 בין השעות 9:00 - 17:00 במרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת גן

עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראלי - כנס עסקים ואחריות תאגידית בנושא המגוון הביולוגי, בדגש על מגזרי התשתיות, מזון, מים ואנרגיה
עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראלי - כנס עסקים ואחריות תאגידית בנושא המגוון הביולוגי, בדגש על מגזרי התשתיות, מזון, מים ואנרגיה

עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראלי – כנס עסקים ואחריות תאגידית בנושא המגוון הביולוגי, בדגש על מגזרי התשתיות, מזון, מים ואנרגיה

המגוון הביולוגי והמערכת העסקית נשענים אחד על השני,
בואו להוביל איתנו יחד חשיבה עסקית מתקדמת המשלבת את הטבע והכלכלה.

מדדי דיווח להשפעת עסקים על המגוון הביולוגי
Israeli Biodiversity Reporting Indicators
התייעצות ציבורית פתוחה – חשוב לנו לשמוע ממך!

לטופס ההרשמה לחצו כאן