עתיד החי בבר בידיים שלנו

01/03/2017

לכבוד יום החי בבר העולמי של ארגון האו"ם שיתקיים ב-3.3, רשות הטבע והגנים מזמינה גם את הדור הצעיר בארץ להשתתף בתחרות הצילום הבינלאומית "דרך עיניים צעירות" שמטרתה להעלות את המודעות והחשיבות לשמירה על חיות הבר וצמחיית הבר בעולם.

עתיד החי בבר בידינו - היום העולמי לשמירת החי בבר 3.3
עתיד החי בבר בידינו - היום העולמי לשמירת החי בבר 3.3, עתיד החי בבר בידינו - היום העולמי לשמירת החי בבר 3.3

היום העולמי לשמירת החי בבר

כל שנה ב- 3.3 מציינים בעולם ובישראל את "היום העולמי לשמירת החי בבר", יום שמוקדש למען הגברת המודעות לשמירה על חיות וצמחי הבר, שהוכרז על ידי ארגון האומות המאוחדות (האו"ם). 

הסכנות הנשקפות לחיות וצמחי הבר:

 • היעלמות בתי גידול טבעיים
 • הרעלות לא חוקיות
 • צייד בלתי מבוקר
 • סחר בינלאומי לא חוקי בצמחי בר ובחיות בר ומוצריהן

אמנת CITES

 • נחתמה ב-3 במרס 1973
 • מסדירה את הסחר הבין-לאומי ביותר מ-35,000 מיני בעלי חיים וצמחים בעולם הנתונים בסכנת הכחדה כדי לשמור על אוכלוסיותיהם בטבע
 • 181 מדינות בעולם חתומות עליה, ביניהן ישראל

אמנת CITES בישראל

מיקומה של ישראל בין שלוש יבשות, יוצר עולם חי וצומח עשיר מאין כמוהו, אך לעתידם של בעלי חיים וצמחים רבים נשקפת סכנה.

רשות הטבע והגנים היא הגוף המקצועי הממונה מטעם מדינת ישראל על כל נושאי האמנה והטיפול בסחר בחיות בר ובצמחי בר.

פעילות רשות הטבע והגנים

 • מניעת פגיעה באוכלוסיות הטבעיות
 • שיתוף פעולה עם המדינות האחרות החתומות על האמנה
 • גידול גרעיני הרבייה של מיני חיות בר
 • הקמת והפעלת גני מקלט בהם גדלים בצורה מבוקרת ומתרבים מיני צמחים
 • אירוח הכנס השנתי של ועדה מקצועית- מדעית של אמנת CITES בקיץ 2015

פירוט

181 מדינות בעולם, ובהן מדינת ישראל, חתומות על אמנת CITES המסדירה את הסחר הבין-לאומי בחיות בר ובצמחים, הנתונים בסכנת הכחדה כדי לשמור על אוכלוסיותיהם בטבע.
רשות הטבע והגנים היא הגוף המקצועי הממונה מטעם מדינת ישראל על כל נושאי האמנה והטיפול בסחר בחיות בר ובצמחי בר שמקורן בישראל ובמדינות אחרות.
בזכות מיקומה של ישראל בין שלוש יבשות, יש בה עולם חי וצומח עשיר מעין כמוהו, אך לעתידם של בעלי חיים וצמחים רבים נשקפת סכנה בשל היעלמות בתי גידול טבעיים שנפגעים ונקטעים עקב פיתוח מואץ על חשבון השטחים הפתוחים. חיות הבר נמצאות בסכנה גם עקב הרעלות לא חוקיות וצייד בלתי מבוקר.

הסחר הבינלאומי הלא חוקי בחיות בר ובמוצריהן, ובצמחי בר ההולך וגדל בשנים האחרונות, מאיים אף הוא על החי בבר, ולכן משקיעה הרשות מאמץ מיוחד בנושא זה כדי למנוע פגיעה באוכלוסיות הטבעיות, ומשתפת פעולה בכך עם המדינות האחרות החתומות על אמנת CITES.

נוסף על כך, עוסקת הרשות בגידול גרעיני רבייה של מיני חיות בר הנמצאים בסכנת הכחדה ושל מינים שחיו בעבר בתחומי ישראל ונכחדו ממנה ומיועדים להשבה לטבע. הרשות אף הקימה ומפעילה גני מקלט בו גדלים בצורה מבוקרת ומתרבים מיני צמחים בסכנת הכחדה וזרעיהם מיועדים להיזרע בטבע.

גרעיני הרבייה של חיות הבר וגני המקלט של צמחים משמשים גם כמרכזי הדרכה לשמירת הטבע, והפעילות בהם מעניקה למשתתפים ערך חוויתי, חינוכי ותיירותי.​

השנה הנושא המוביל של יום החי בבר הבינלאומי הוא בדור הצעיר – "הקשיבו לקולות הצעירים" – ובמסגרתו מוזמנים צעירי כל העולם להשתתף בתחרות צילום בינלאומית של הצילומים מעוררי ההשראה המוצלחים ביותר לשמירה על הטבע. רשות הטבע והגנים מזמינה גם את הדור הצעיר בארץ , להשתתף אף הוא בתחרות. הזוכה בתחרות יקבל כרטיס, טיסה ואירוח בניו יורק יחד עם סיור מיוחד בבניין האו"ם שבניו יורק.

מהו "היום העולמי לשמירת החי בבר"?

בשנת 2013 החליטה האספה הכללית של האו"ם להכריז על 3 במרס – היום שבו נחתמה אמנת CITES בשנת 1973 – כיום העולמי לשמירת החי בבר (World Wildlife Day), כדי לחשוף את הציבור למגוון החי והצומח שעל פני כדור הארץ ולהעלות את המודעות לצורך בשימורם.

בהחלטה זו חיזק האו"ם את ההצהרה והמחויבות בדבר ערכן הרב של חיות הבר וצמחיית הבר ומגוון התרומות שהן תורמות לרבות התרומות האקולוגיות, הגנטיות, החברתיות, הכלכליות, המדעיות, החינוכיות והתרבותיות, ומכיר בתפקיד החשוב של אמנת CITES במאמץ להבטיח שהסחר הבין-לאומי לא יפגע בשרידותם של החיות והצמחים. ​
גם אנחנו ברשות הטבע והגנים נערכים לציון היום הבינלאומי.

במסגרת ההיערכות הופקה המדבקה המצורפת המבוססת על המסר והמדבקה הבינלאומית. המדבקה תחולק בפעילויות הרשות בשמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך סוף השבוע בו יחול היום העולמי לשמירת החי בבר.

אמנת CITES סייטס (Convention on International Trade in Endangered Species) ​

נחתמה ב-3 במרס 1973, ונועדה להסדיר את הסחר הבין-לאומי ביותר מ־35,000 מיני בעלי חיים וצמחים בעולם הנתונים בסכנת הכחדה. אמנה זו היא אחד הכלים החשובים בשימור המגוון הביולוגי העולמי, וחתומות עליה 181 מדינות. מדינת ישראל חתמה על האמנה בשנת 1979.

האמנה קובעת שבכל מדינה החתומה עליה יהיה גוף מדעי וגוף ניהולי שיהיה אחראי לטיפול בנושאי הסחר במינים בסכנת הכחדה. בישראל חטיבת המדע וחטיבת האכיפה של רשות הטבע והגנים הם הגופים האלה, בהתאמה. מטרת האמנה היא להבטיח את המשך קיומם של מינים אלו בטבע. מערכת ההיתרים של CITES מבטיחה שהסחר הבין-לאומי במינים הרשומים בנספחי האמנה יהיה בר-קיימא, חוקי ומבוקר.

בשנת 1994 נקבעו בישראל תקנות להגנת חיית הבר המסדירות את נושאי היבוא, היצוא, הסחר, ההעברה וההחזקה של חיות בר וצמחי הבר בישראל בהתאם לאמנת CITES במערכת של היתרים, רישוי וסימון של חיות בר מוגנות. כל אדם המחזיק בחיות הבר וסוחר בהן (למשל, בפינות חי, בגני חיות, בחנויות לבעלי חיים, בחוות גידול וביבוא בעל חיים, ואנשים פרטיים המחזיקים יותר מחמש חיות בר), מחויב לדווח על כך ולקבל היתר שנתי. ישנם כמה סוגים של היתרים בענייני חיות הבר: החזקה, סחר, העברה, יבוא, יצוא ויצוא חוזר.

ניתן לפנות לחטיבת האכיפה של רשות הטבע והגנים במייל: u.achifa@npa.org.il

כנס CITES בישראל

רשות הטבע והגנים מונתה על ידי מדינת ישראל ליישום האמנה בארץ.

בקיץ 2015 אירחה רשות הטבע והגנים בתל אביב את הכנס השנתי של ועדה מקצועית-מדעית של אמנת CITES, המסדירה את הסחר בעולם במינים בסכנת הכחדה. מגוון הפעולות בהן נוקטת הרשות להגנה על המינים מחמירות ביחס לכללי אמנת CITES הבסיסיות ומהוות השראה למדינות אחרות החברות באמנה. מדינת ישראל פעילה מאוד באמנה זו ועקב כך נבחרה לארח את הכנס. בכנס השתתפו למעלה מ-200 משתתפים, בהם הנציגים המדעיים של מעל 50 מדינות החברות באמנה ועוד כ- 100 משתתפים המייצגים ארגונים לא ממשלתיים (NGO) וארגונים בינלאומיים שונים (כגון FAO, ITO, IUCN), כולם בעלי עניין בנושא שמירת הטבע והשפעת הסחר הבינלאומי על אוכלוסיות חיות הבר.

פרטים נוספים באתר CITES.