קהילת שביל ישראל- בשבילינו

25.12.2017

תכנית שמהותה חיבור הקהילות המקומיות לשטח השביל הסמוך להן, תוך חיזוק הקשר ותחושת השייכות לשביל. התכנית משותפת לפעל הפיס ולרשות הטבע והגנים

שביל ישראל בעמק המעיינות
צילמה האני

בשנת 2017 יצאנו לדרך (או לשביל..) בפיילוט, מתוך כוונה להרחיב להוסיף פעילות לאורך השביל במקטעים נוספים.

כחלק מיישום החזון שלנו לתחום הקהילה, אנו ברשות הטבע והגנים רואים בחשיבות הקשר והחיבור בין השטח שיש בו ערכיות גבוהה (ערכי טבע נוף מורשת) לבין הקהילה הסמוכה אליו. זאת מתוך הכרה בכך שכדי לשמור על שטח ערכי לדורות, יש צורך במעורבות התושבים.

במסגרת התכנית מתקיימת עשייה קהילתית סביבתית בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים ולאורך שביל ישראל כולו, צירוף הקהילה המקומית והמטיילים בשביל כשגרירים המודעים לסביבה, הצועדים בארצנו ופועלים, בשיתוף פעולה עם הרשות, למען הסביבה והטבע.

מטרות התכנית הן

  • הרחבת מעגל השותפים בקהילות הסמוכות לשביל ויצירת שותפויות חדשות
  • חיבור הקהילות המקומיות לשטח השביל הסמוך להן תוך חיזוק הקשר ותחושת השייכות לשביל, בדגש על הכרות דרך הרגליים.
  • פיתוח רצונות וצרכים מקומיים עידוד ותמיכה ביוזמות מקומיות על מנת לחזק תחושת מחויבות ושייכות .
  • הגברה והעצמת הזדמנויות לפעילויות התנדבות הדדיות בין הקהילה, לסביבה ולקהל המטיילים במסגרת הפעילות בשביל ישראל.
  • הגברת קשרי הגומלין בין הקהילה למטיילים תוך מענה הדדי על צרכים.