צוות מלווה מטעם מינהל תכנון אישר פה אחד את בקשת רשות הטבע והגנים לתכנון גשר אקולוגי מעל כביש 6

14/09/2016

הגשר נועד לסייע בשמירה על רציפות אקולוגית של אוכלוסיית החיות באזור ובראשם אוכלוסיית הצבי הארצישראלי, שנמצאת בסכנת הכחדה; ההחלטה התקבלה היום (14.9) במסגרת דיון מיוחד בנושא

צבאים בחולות זיקים
צבאים בחולות זיקים, צבאים בחולות זיקים, צילם גבי לויצקי

צוות מלווה מטעם מינהל התכנון לתכנון כביש 6 קיבל היום (יום רביעי 14.9.2016) פה אחד את בקשת רשות הטבע והגנים לתכנון גשר  אקולוגי מעל כביש 6 בקטע שבין מחלף מאחז למחלף בית קמה. ההחלטה התקבלה במסגרת דיון מיוחד שהתקיים בנושא בירושלים בהשתתפות נציגי מינהל תכנון, המשרד להגנת הסביבה, מועצות אזוריות ועוד. את רשות הטבע והגנים, הגוף המקצועי בישראל האחראי ואמון על שמירת הטבע והחי ייצג בדיון צוות אקולוגי בכיר.

פניית רשות הטבע והגנים למינהל התכנון בנושא זה נבעה מתוקף סמכותה וממצאים שאספה לאורך שנים  המצביעים על צורך  במעבר זה לטובת אוכלוסיית הצבי הארצישראלי, שנמצאת בסכנת הכחדה.  ב-15 השנים האחרונות פחתה האוכלוסייה ב-70%, כאשר ע"פ נתוני רשות הטבע והגנים מס' הפרטים ירד מ-10,000 ל-3000 צבאים.

הסיבה המרכזית לכך היא פגיעה ברציפות בתי הגידול של הצבי בשל פיתוח תשתיות כבישים, ערים, אזורי תעשיה ועוד.

יוזמה זו של הרשות היא חלק מפעולות שהיא מובילה מזה כעשור לקידום מעברים אקולוגיים עיליים מעל כבישים שהוכחו כיעילים בשמירה של רצף בין אוכלוסיות, זאת בשל אופיו החששני של הצבי שמונע ממנו לעבור מתחת לכבישים במעברים תחתיים.

גשרים עיליים כבר קיימים בכביש 6 (בחלקו הצפוני בין מחלף עירון למחלף תות), כביש 1, כביש 70 ועוד. ע"פ תצפיות שנערכו במעברים אלה, הוכח כי צבאים וחיות בר רבות נוספות עוברות ומצליחות לקיים קשר בין האוכלוסיות משני צידי הכבישים כיוון שהשטח  איננו מופרד.

עתה, עם קבלת ההחלטה לאשר את הנושא, ימשיכו הצוותים המלווים יחד עם נציגים מקצועיים של רשות הטבע והגנים לתכנן את הגשר על מנת להבטיח עד כמה שניתן את השמירה על חיות הבר בישראל ועל הצבאים בפרט.

לדברי ד"ר יריב מליחי, אקולוג מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים:

"כגוף שתפקידו שמירה על אוכלוסיות חיות הבר בישראל ועל הצבאים בפרט, אנו שמחים על כך שהצוות המלווה מטעם מינהל התכנון אישר פה אחד את בקשתנו, מתוך הבנה של חשיבות הנושא ואחריות סביבתית שגילה. נציין כי כביש 6 הוכיח כבר בעבר רגישות סביבתית גבוהה בפעולותיו ואנו שמחים כי הוא שומר על קו זה גם כיום. מדובר בהישג משמעותי למען החי באזור בכלל  והצבי הארצישראלי בפרט. נמשיך לפעול כמיטב יכולתנו ובמסגרת המשאבים העומדים לרשותנו על  מנת להבטיח שמירה על ערכי הטבע בישראל"