קליק לעולם החי בנגב

שם כתב: יובל דקס, אוגוסט 2020 01.08.2021
אוכלים לפי התור - התאספות ליד המזון מייצרת מפגשים בין בעלי החיים. תן חושף שיניים להרחקת הנשרים מהמזון. צילום יובל דקס אוכלים לפי התור - התאספות ליד המזון מייצרת מפגשים בין בעלי החיים. תן חושף שיניים להרחקת הנשרים מהמזון. צילום יובל דקס
אורחת לרגע – עוזנייה שחורה ולצידה רחם מדברי ונשר מקראי. העוזנייה היא אורחת נדירה בישראל בעונת החורף. צילום יובל דקס
אכלתי אותה – מפגש בין תן זהוב וצבוע מפוספס. צילום יובל דקס
מבט ישיר – זאב מישיר מבט בשעת בוקר מוקדמת. צילום יובל דקס
משפחה שכזאת – זאבה וגור צעיר. צילום יובל דקס
נפגשנו כך – צבוע מפוספס ורחם צעיר. צילום יובל דקס
סעודה רבת משתתפים – שלושה רחמים מחכים לתורם בסעודה ומסביבם עורבים שחורים וחומי עורף. צילום יובל דקס
קטטה בחדר האוכל – נשרים המתקבצים סביב המזון מתקוטטים על הזכות להיות במרכז המהומה. צילום יובל דקס

 כתבות נוספות: