קליק לעולם החי בנגב

מאת: יובל דקס, אוגוסט 2020 01/08/2021
אוכלים לפי התור - התאספות ליד המזון מייצרת מפגשים בין בעלי החיים. תן חושף שיניים להרחקת הנשרים מהמזון. צילום יובל דקס
אוכלים לפי התור - התאספות ליד המזון מייצרת מפגשים בין בעלי החיים. תן חושף שיניים להרחקת הנשרים מהמזון. צילום יובל דקס, אוכלים לפי התור - התאספות ליד המזון מייצרת מפגשים בין בעלי החיים. תן חושף שיניים להרחקת הנשרים מהמזון. צילום יובל דקס
אורחת לרגע – עוזנייה שחורה ולצידה רחם מדברי ונשר מקראי. העוזנייה היא אורחת נדירה בישראל בעונת החורף. צילום יובל דקס, אורחת לרגע - עוזנייה שחורה ולצידה רחם מדברי ונשר מקראי. העוזנייה היא אורחת נדירה בישראל בעונת החורף. צילום יובל דקס
אכלתי אותה – מפגש בין תן זהוב וצבוע מפוספס. צילום יובל דקס, אכלתי אותה - מפגש בין תן זהוב וצבוע מפוספס. צילום יובל דקס
מבט ישיר – זאב מישיר מבט בשעת בוקר מוקדמת. צילום יובל דקס, מבט ישיר - זאב מישיר מבט בשעת בוקר מוקדמת. צילום יובל דקס
משפחה שכזאת – זאבה וגור צעיר. צילום יובל דקס, משפחה שכזאת - זאבה וגור צעיר. צילום יובל דקס
נפגשנו כך – צבוע מפוספס ורחם צעיר. צילום יובל דקס, נפגשנו כך - צבוע מפוספס ורחם צעיר. צילום יובל דקס
סעודה רבת משתתפים – שלושה רחמים מחכים לתורם בסעודה ומסביבם עורבים שחורים וחומי עורף. צילום יובל דקס, סעודה רבת משתתפים - שלושה רחמים מחכים לתורם בסעודה ומסביבם עורבים שחורים וחומי עורף. צילום יובל דקס
קטטה בחדר האוכל – נשרים המתקבצים סביב המזון מתקוטטים על הזכות להיות במרכז המהומה. צילום יובל דקס, קטטה בחדר האוכל - נשרים המתקבצים סביב המזון מתקוטטים על הזכות להיות במרכז המהומה. צילום יובל דקס

 כתבות נוספות: