קריאה חדשה של כתובות אבני המיל מרמת גרפון

מאת: פרופ' חיים בן דוד, מכללת כנרת, הוועדה לחקר אבני מיל 03/12/2018

בחורף האחרון נתגלו שש תחנות אבני מיל חדשות ברמת גרפון ובהן 14 אבני מיל. על ארבע מתוכן נתגלו כתובות והן מוצגות כיום במרכז המבקרים של גן לאומי עבדת.

אבן מיל עם האותיות el.jpg
אבן מיל עם האותיות el.jpg, אבן מיל עם האותיות el צילום: מיכאל מגן ופרופ' משה קן

ביוזמת צביקה צוק מרשות הטבע והגנים ודודי מבורך ממוזיאון ישראל נערכו לאחרונה צילומי סריקה בשיטת RTI – Reflectance Transformation Imaging על ידי מיכאל מגן, מנהל מעבדת השימור הנייד של מוזיאון ישראל בירושלים, יחד עם פרופ' משה קן, ראש החוג לתקשורת צילומית במכללה האקדמית הדסה.

עיון מחודש בעזרת טכנלוגיית RTI איפשר לפרופ' בנימין איזק מאוניברסיטת תל-אביב לזהות אותיות שלא נראו בכל הצילומים הקודמים וחלקן גם לא בבדיקה בשטח של האבנים. בעבר קרא פרופ' איזק את שתי הכתובות השלמות יותר ושייך אחת לימי הקיסר פרטינקס (193 – 194 לספירה) ואת השנייה לימי הקיסר ספטימיוס סוורוס. הקריאה הנוכחית חיזקה את הקריאה הראשונה והוסיפה בכתובת של סוורוס את שמו של מושל פרובינקיה ערביה – Marius Perpetus, שעל פי אבן מיל מקבילה בירדן ניתן לתארך לשנת 200. בכל מקרה ציין פרופ' איזק כי אלו האבנים הראשונות מהנגב שמציינות שמות של מושלי ערביה ובעצם הכתובות הקדומות ביותר מהנגב המשייכות אותו לתחום פרובינקיה ערביה.

החידוש הגדול – מדידת אבני המיל ברמת גרפון החלה בחלוצה!

במרבית אבני המיל שנמצאו בארץ עיקר הכתובות נכתבו בלטינית ובהן מופיע שם הקיסר ותאריו ואילו בחלק התחתון, ציון עיר המוצא והמרחק ממנה מופיע לעיתים ביוונית בלבד ולעיתים גם ביוונית וגם בלטינית.
באבן 710, זו שנתגלתה במהלך ההליכה של חבורת שוקה מפטרה לעבדת, מצפון למצד גרפון, זוהו שתי שורות ביוונית. באחת ניתן להבחין במילה מ… ובשנייה, בה אמור להיות כתוב שם המקום, רק 2 מתוך 6-5 אותיות נשארו והן האותיות היווניות כלומר שם מקום שמתחיל ב-el .

באבן 703, שנתגלתה בסיור עם הסטודנטים של לימודי ארץ ישראל ממכללת כנרת, זוהה שבר קטן ובו בולטת האות M שהיא קיצור של MILIA, כלומר המיל ה….. מעל ה-M הלטינית כתובות שתי שורות ביוונית: בשורה הראשונה חלק מהמילה "אל" (המקום) ובשורה השנייה ניתנו לקריאה רק 2 אותיות: הראשונה והשלישית
ובחיבור שתי הכתובות 710 ו-703 ניתן כבר לשחזר elo_ _ _

באבן המיל 706, ובה הכתובות של הקיסר פרטינקס, בשורה התחתונה כתוב בברור XXXX כלומר 40.
לדעת פרופ' איזק באופן חד משמעי זה המרחק 40 מיל (כ-60 ק"מ). וכך הגענו ל…חלוצה, שברשימה הגיאוגרפית של פתולמאוס (המאה השנייה) רשומה בתעתיק היווני ELOUSA. גילוי זה מלמד על חשיבותה של חלוצה כמקום מרכזי בנגב כבר בשלהי המאה השנייה לספירה.