רעש ותאורה: על מה שלא שמענו ולא ראינו (…וחבל)

12/01/2016

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות להשלכות הבריאותיות השליליות כתוצאה מחשיפה אקוטית וכרונית לשני גורמים אנתרופוגנים: רעש סביבתי מוגבר ותאורת לילה מלאכותית חזקה בסביבות האדם.

זיהום אור - מתוך הרצאתו של דר' נעם לידר
זיהום אור - מתוך הרצאתו של דר' נעם לידר, זיהום אור - מתוך הרצאתו של דר' נעם לידר

בשימוש לא נכון, מוגדרים רעש ותאורה כצורות של זיהום, אשר אינן שונות בהשפעתן מצורות זיהום אחרות הידועות כמסוכנות, כמו זיהום מדליפת נפט.

זיהום רעש ואור קיבלו התייחסות פחותה עד כה בכל הקשור לפוטנציאל השפעתם בתחום שמירת הטבע, ובמיוחד בהקשר של תפיסת שימור שלמות תפקודן של מערכות אקולוגיות, למרות השפעתן הידועה והמכרעת של אור וקול בעיצוב האבולוציוני של מערכות אקולוגיות: משטרי התאורה הטבעיים ומחזוריותם היומית ועונתית הם גורם מכריע בהתפתחות מגוון צורות החיים על-פני כדור הארץ, והעולם החושי האקוסטי מהווה את אחד מהערוצים החשובים שהתפתחו במהלך האבולוציה עבור קבוצות בעלי-חיים נרחבות.

זיהום אור וזיהום רעש עלולים להשפיע לשלילה על מערכות אקולוגיות ומגוון המינים במגוון דרכים:

  1. פגיעה ממיתה במקרה של חשיפה לרעש או לאורות חזקים ונקודתיים. לדוגמא: ציפורים המתנגשות בבניינים מוארים בלילה או צבי ים ויונקים ימיים הנפגעים מפיצוצים סייסמיים בים, במסגרת סקרים לאיתור מרבצי נפט וגז.
  2. פגיעה כרונית במקרים של חשיפה מתמשכת לאור מלאכותי ומקורות רעש לא מוכרים לאורך זמן, הנובעת משינויים בנוכחות ובהתנהגות אורגניזמים, לדוגמא: משיכה לא רצונית של חרקים למקורות אור מלאכותיים שלה השפעה על הרכב פאונת העטלפים הניזונים מהם.
  3. שיבוש מקצבים ביולוגיים והשפעות של עקה פיזיולוגית. לדוגמה: עצים מתחת לפנסי תאורה אשר אינם עומדים בשלכת בחורף, או תזמון לא מתאים של רבייה או נדידה בעופות. חשיפה לרעש כרוני מגבירה את רמות הורמוני הסטרס בגופו של האורגניזם, אשר לאורך זמן פוגעת ביכולתו לבצע פעולות חיים בסיסיות כמו רבייה וגדילה.

ההתמודדות הנדרשת על-מנת לצמצם את הפגיעה בתפקוד מערכות אקולוגיות טבעיות שמורות חייבת לקחת בחשבון ששני גורמי זיהום אלו יכולים לחדור עמוק לשטחים שמורים מאזורים סמוכים, ולכן מצריכה חשיבה תכנונית מתאימה כדי לייצר אזורי חיץ.

התהליכים הדרושים להתמודדות יעילה עם זיהום אור ורעש בישראל, ופעולות רשות הטבע והגנים בנושאים אלה:

  1. מודעות תוך ארגונית ויצירת מדיניות.
  2. ניטור והיקף הבעיה בשמורות טבע.
  3. גיבוש פתרונות תכנוניים מול משרדי ממשלה וגופי תשתית.
  4. תכנון תאורה נכונה והתמודדות נכונה עם פעילות המייצרת רעש בתוך שמורות טבע.
  5. שיתוף הציבור בתהליך מתוך ראייה הכוללת שמירה על שמי לילה זרועי כוכבים אשר אינם מושפעים מזיהום אור, ושמירה על מגוון הקולות הנשמעים בטבע כמו שירת ציפורים.

למידע נוסף בנושא זיהום אור בישראל והשפעתו על הטבע – הקישו כאן