שאלות ותשובות בעניין תיקון התקנות להגנת חית הבר התשל'ו 1976

16/08/2017

התיקון לתקנות מאפשר, בין היתר, כניסה של ציידים חדשים למעגל הציד בהתאם למכסה שתיקבע אחת ל- 3 שנים ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקנות. ההרשמה תעשה באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים

מבצע עצירת חשודים בציד בלתי חוקי
מבצע עצירת חשודים בציד בלתי חוקי
 1. היכן ניתן לקבל פרטים על דרך הגשת הבקשה לקבלת רישיון ציד?
  כאן, באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.
 2. מה קובע התיקון לתקנות?
  התיקון לתקנות מאפשר, בין היתר, כניסה של ציידים חדשים למעגל הציד בהתאם למכסה שתיקבע על ידי מנהל הרשות אחת ל- 3 שנים ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקנות. ההרשמה תעשה באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.
 3. מתי תתאפשר כניסה של ציידים חדשים?
  רק ביום 1.9.18 יונפקו רישיונות לציידים חדשים. בשנה שלפני כן יערך הליך הכולל הרשמה (הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת), מבחנים, הגרלה ועוד.
 4. מה זה אומר צייד וותיק?
  מי שהיה ברשותו רישיון ציד בתוקף ביום 1.8.17.
 5. האם צייד וותיק (שברשותו רישיון ציד בתוקף) נדרש להירשם לצורך קבלת רישיון עתידי בשל התיקון התקנות?
  לא. צייד וותיק אשר רישיונו בתוקף יקבל רישיון ציד מידי שנה ללא צורך בהרשמה, אם יעמוד בדרישות הקבועות בתקנות.
 6. מתי ניתן להתחיל להירשם לצורך קבלת רישיון ציד?
  אדם המבקש לקבל רישיון ציד צריך להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת. ניתן להגיש את הבקשה בין התאריכים 1.10.17-1.9.17 בלבד באמצעות אתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.
 7. מתי נערכות בחינות הציד?
  בחינות ציד יערכו לאחר בדיקת הבקשה לאישור זכאות מוקדמת על ידי רשות הטבע והגנים. המבקשים יופנו לביצוע הבחינה בהמשך.
 8. כמה פעמים מותר להיבחן?
  מותר להיבחן פעם אחת בלבד. אין מועד ב' לבחינה לקבלת רישיון ציד.
 9. מה מותר לצוד, האם מותר לצוד דרבנים וחוגלות?
  התיקון לתקנות לא ערך שינוי בקשר למינים המותרים והאסורים בציד. התקנות להגנת חיית הבר מפרטות את מיני בעלי החיים שמותר לבעלי רישיון ציד לצוד. חוגלות ודורבנים הם חיות בר מוגנות ואסור למי שיש ברשותו רישיון ציד לצוד אותם.
 10. האם יש מפה לאזורי הציד? איפה מותר לצוד?
  האזורים שבהם אסור לצוד מפורטים בתקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים), תשל"א-1971.
 11. אני צייד ותיק ואני רוצה להקפיא את רישיון הציד שלי, לכמה זמן ניתן להקפיא ומה עלי לעשות?
  צייד ותיק רשאי להקפיא רישיון ציד, אבל אם יקפיא את רישיון הציד לתקופה של שנתיים או יותר הוא יידרש לעבור מבחן ציד.
 12. האם ניתן לשלם את אגרת רישיון הציד דרך הטלפון?
  בשלב זה ניתן לשלם את אגרת רישיון הציד בסך 1340 ₪ אך ורק בבנק הדואר.
 13. איזו אגרה נדרש לשלם המבקש רישיון ציד חדש?
  המבקש נדרש לשלם אגרה עבור בקשה לאישור זכאות מוקדמת בסך 175 ₪, אותה ניתן לשלם דרך פורטל ההיתרים של רשות הטבע והגנים בכרטיס אשראי או לחילופין ניתן לבקש שובר לתשלום בבנק הדואר. בהמשך יידרש המבקש לשלם אגרת מבחן בסך 300 ₪ ואגרת רישיון בסך 1340 ₪ (אם שמו יעלה בגורל). פרטים יינתנו בהמשך.
 14. כל כמה זמן נדרש לחדש את רישיון הציד?
  החל מיום 1.9.18 תקופת הרישיון תהיה בת 3 שנים ורישיון הציד יחודש מידי שנה, בכפוף לתשלום אגרה.
 15. אני צייד ותיק ולא קיבלתי את רישיון הציד לעונה הקרובה בדואר. האם תשלחו לי שוב את הרישיון?
  רישיון נשלח פעם אחת בדואר. במידה ולא הגיע הרישיון לבעליו, עליו להגיע ולקחתו ממשרדי רשות הטבע והגנים בירושלים עד לתאריך ה-30/9/17.
 16. מתי מתחילה ומסתיימת עונת הציד (התקופה שבמהלכה מותר לבעלי רישיונות ציד לצוד)?
  עונת הציד מתחילה בתאריך ה-1/9 מדי שנה ומסתיימת בתאריך ה-31/1 בשנה שאחריה.
 17. היכן אפשר למצוא חומר לימוד למבחן הציד?

במהלך חודש אוקטובר יעלה כאן, באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים חומר לימוד לצורך הכנה למבחן.