שותפים לטבע - ציפורים בשמיים - חשמל באדמה

01/04/2015

קו מתח עליון, המתוכנן עבור חוות טורבינות רוח בצפון הגולן, עתיד לחצות את עמק החולה ולפגוע בציפורים, בנוף ובתיירות.

חותמים על העצומה המצורפת ומצטרפים לקריאה להטמנת קו החשמל

ציפורים בשמיים-חשמל באדמה הציפורים בעמק החולה בסכנה!
ציפורים בשמיים-חשמל באדמה הציפורים בעמק החולה בסכנה!, ציפורים בשמיים-חשמל באדמה הציפורים בעמק החולה בסכנה!

עמק החולה הוא אחד מהאתרים החשובים בעולם לקינון, לחריפה ולנדידה עבור מינים רבים מאוד של עופות. חשיבותו נובעת ממגוון המינים הגדול במיוחד ומכמות הפרטים שבו – מיליוני בעלי כנף בשנה.

אמנות בינלאומיות

מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות להגנה על מיני הציפורים הנודדות, החולפות והחורפות בה. עמק החולה מוגדר בעולם כאזור חשוב לעופות (IBA), מוכר כאתר צפרות בקנה מידה בינלאומי, ונמצא בתהליך הכרזה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.

אודות הציפורים

יותר ממיליון מבקרים בשנה מגיעים לחזות במראות ובנופים הנשגבים הללו, ובמרחב המיוחד הזה פועלים אתרי תיירות רבים ומגוונים.

קווי מתח עיליים הממוקמים באזורים רגישים מציבים את העופות בסכנת התנגשות והתחשמלות. בישראל נפגעו מאז שנת 2005 יותר מ-200 שקנאים מהתנגשות בקווי מתח עיליים, מהם עשרות בעמק החולה. אזור זה גדוש בבעלי כנף, כגון חסידות, שקנאים, עגורים, דורסים, מגוון עופות מים וציפורי שיר, והפגיעה בהם תהיה בלתי נסבלת. מלבד זאת יביא הדבר לפגיעה בנוף, לפגיעה כלכלית ישירה בעסקים המקומיים ולפגיעה עקיפה, ברמה הלאומית, בצמצום התיירות הנכנסת.

כאן, יותר מבכל מקום אחר, קווי המתח חייבים להיות טמונים בקרקע! עלות ההטמנה פחותה בהרבה מהנזקים שייגרמו לאינטרס הציבורי והלאומי.

קואליציה רחבה הכוללת את רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, הקרן הקימת לישראל, ראשי המועצות באזור ותושבי עמק החולה, יחד עם הציבור הרחב, קוראים לרשות החשמל, לחברת החשמל, ליזמי חוות טורבינות הרוח, למשרדי הממשלה ולאקדמיה – להצטרף לקריאה להטמנת קו החשמל העילי המתוכנן ולפעול יחד לשמירת הצביון של עמק החולה – סמל, דוגמה ומופת לקיימות – למען הטבע והאדם כאחד.