שימור טחנות הקמח בשמורת הטבע נחל עמוד

27.12.2017

בחלקה העילי של שמורת הטבע נחל עמוד טחנות קמח עתיקות רבות שהיו בסכנת התמוטטות. רשות הטבע והגנים ערכה במקום עבודות שימור, בשיתוף רשות העתיקות ופרויקט תמ"ר של משרד ראש הממשלה.

טחנת קמח עתיקה בשמורת טבע נחל עמוד
טחנת קמח עתיקה בשמורת טבע נחל עמוד

התמוטטות טחנות הקמח – בעשרות השנים שעברו מאז חדלו הטחנות לפעול, ומאז שהוכרז נחל עמוד שמורת טבע, עלתה הצמחייה במקום והשתרשה בקירותיהן של טחנות הקמח. עץ שקד שצמח בלב אחת הטחנות נעקר בסערה שהתחוללה בפברואר 2012 וגרם להתמוטטות הטחנה כולה. התמוטטות זו האיצה את מקבלי ההחלטות להחליט על ביצוע עבודות ייצוב ושימור. העבודות החלו במאי 2013, ובוצעו על ידי חוליה ממִנהל שימור ברשות העתיקות בליווי אדריכל ומהנדס שימור.

תנאי עבודה מאתגרים – מיקום הטחנות בעומק ערוץ הנחל, בְּמקום שאינו נגיש לכלי רכב ואין בו תשתית חשמל, אִתגר את המשמרים וחייב התארגנות לא פשוטה. כל העבודות נעשו בכלים ידניים ובשיטות בנייה מסורתיות: חומרי הבנייה והעצים לבניית הפיגומים הועמסו על כתפי המשמרים בכל בוקר, והם הורידו אותם בערוץ הנחל אל הטחנות. חומר המליטה, כמו חומר המליטה המקורי, הורכב ברובו מאדמה מקומית וחוזק בסיד הידראולי. המים נשאבו מהנחל בדליים ואבני הבניין שנפלו גולגלו במעלה הפיגום והושבו למקומן. לצמחייה הפראית והעבותה יש תפקיד חשוב בהתערערות המבנים. עם זאת, ערוץ הנחל הוא שמורת טבע, ולכן נדרשה רגישות רבה בהחלטה על גיזום או על כריתה. משום כך, ליוו פקחי השמורה את עבודות השימור, והיו שותפים מלאים בקבלת ההחלטות.

הטחנות ששומרו – העבודות נעשו בעיקר בשלוש הטחנות הסמוכות לברכות שכווי, שבהן אותרה סכנה מיידית לקהל ולמבנים. יתר הטחנות בשמורה, כ־15 במספר, עודן מחכות לתקציב שיאפשר גם את ייצובן ושימורן.