שיקום בתי הגידול הלחים בירדן הדרומי

22/03/2015

הסכם לשיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, יסייע לשמור על ערכי הטבע בערוצים היורדים אל קטע הנהר שמדרום לירדן

הירדן
הירדן

מנופי המים הרבים שבהם התברכה ארצנו נותרו רק שלושה אחוזים, שהם כ-8,500 דונם בלבד. אלמלא נכללה שארית הפלטה בתחומי הגנים הלאומיים ושמורות הטבע שלנו, ספק אם גם השרידים שנותרו מבתי הגידול הלחים היו ממשיכים להתקיים. אך אין די בשמורות הטבע כדי לשמר את עולם הטבע העשיר והמפואר שמתקיים בבתי הגידול הלחים. כדי ליצור בסיס איתן להמשך קיומם של צמחים ובעלי החיים הקשורים בסביבה מימית, יש להשיב את המים לערוצים הזורמים ברחבי ישראל כולה.

רשויות ניקוז נחלים הן האחראיות לנעשה בערוצי הנחלים שמחוץ לשמורות הטבע והגנים הלאומיים. הן מרחיבות ומעמיקות את הערוצים במידת הצורך, מכסחות ומרססות צמחייה, מוציאות סחף ומשנות תוואי ניקוז. לעבודות אלה יש השפעה עצומה על בעלי החיים והצמחייה.

בשנים האחרונות הכינו רשות הטבע והגנים ורשויות הניקוז ברחבי הארץ, אמנות המסדירות את דרך הניהול ופעולות התחזוקה של הנחלים בצורה הממזערת את הפגיעה בתשתיתם הטבעית של הנחלים ובערכי הטבע בהם.

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אחראית על הנחלים היורדים לקטע הירדן שמדרום לכנרת, ובהם נחל חרוד, נחל תבור, נחל יששכר ונחל קיבוצים, על יובליהם הרבים. הסכם תחזוקת הנחלים שעליו חתמו רשות הטבע והגנים ורשות הניקוז נועד לשפר את מצב ערכי הטבע באגן הניקוז של הירדן הדרומי. לחתימת ההסכם קדמה הכנת "מפת רגישות", המציגה את ערכיות הנחלים ורגישותם האקולוגית. מסמך זה מעניק לרשויות הניקוז כלי טוב לתכנון וניהול השטח שברשותם.

נחלים הכלולים בקטגוריית "הקוד הכחול", נחשבים כבעלי רגישות גבוהה וכל פעולה שנעשית בהם מחייבת על פי ההסכם תיאום עם רשות הטבע והגנים. בקטגוריית "קוד כחול" כלולים, בין השאר, נחל קיבוצים, נחל תבור בקטע שבין נחל קיש ותל רכש ונחל עין דור בקטע שבין מעיינות קשיון ונחל תבור.

לבתי גידול לחים יש כושר התאוששות מהיר וטוב. המשך שיתוף הפעולה בין רשות הטבע והגנים ורשויות ניקוז נוספות יתרום תרומה חשובה לשמירה על ערכי הטבע והנוף של ישראל.