שירותי המערכת האקולוגית

מאת: רחל עברון 29/08/2022

בשנים האחרונות החלה להתפתח גישה חדשה העוסקת ביחסי האדם והסביבה, ולמתח המובנה שבין פיתוח ושימור – גישת שירותי המערכת האקולוגית (שמ"א).

חצב מלבלב ואדמון מצויר בכרמיה השרופה. צילום שירה בלוך
חצב מלבלב ואדמון מצויר בכרמיה השרופה. צילום שירה בלוך, חצב מלבלב ואדמון מצויר בכרמיה השרופה. צילום שירה בלוך

על פי גישה זו, בעת קבלת החלטות הנוגעות לעתידם של משאבי טבע כתוצאה מפעילות אנושית, יש לשקול את השלכות ההחלטה על שירותי המערכת המסופקים לאדם: אילו שירותי מערכת ייפגעו ואילו שירותי מערכת יגדלו או יתחזקו בגין אותה החלטה. ניתוח כזה יסייע בהבנה עמוקה של מאזני הנזק והתועלת בגין כל החלטה וכל פעולה, ויאפשר ליישב קונפליקטים ולבטים בין פיתוח ושימור, במטרה להגיע לקבלת החלטות מיטבית, ולצמיחה מקיימת: צמיחה חברתית, כלכלית וסביבתית.

המונח שרותי המערכת האקולוגית מתייחס למגוון תפקודים שהמערכת הטבעית מספקת למרכיביה החיים והדוממים.

מקובל לחלק את שירותי המערכת האקולוגית לארבעה סוגי שירותים:

  1. שירותי אספקה: תוצרים פיזיים שהמערכת מספקת.

מזון; חומרי גלם כגון עץ, שמנים ודלקים, סיבים; מים מתוקים, חומרים כימיים המהווים מקור לחומרי גלם לתרופות, דשנים, חומרי הדברה ועוד;

  1. שירותי ויסות ובקרה: תהליכים המווסתים את התנאים על פני כדור הארץ.

ויסות איכות האוויר, בקרת אקלים, מחזור חומרים (פחמן, חנקן ועוד), מיתון אירועים קיצוניים, טיהור מים וטיפול בשפכים, מניעת סחף ושמירת פוריות הקרקע, האבקה, הדברה ביולוגית, בקרת מחלות ומזיקים ועוד.

  1. שירותי תרבות ורוח: מרכיבים המהווים מקור להנאה, השראה ויצירה אנושית.

טיפוח הבריאות הנפשית והפיזית; תיירות, פנאי ונופש, בילוי בחיק הטבע; השראה רוחנית והנאה אסטטית; חווייה רוחנית ותחושת שייכות.

  1. שירותי תמיכה: תנאי הבסיס שבלעדיהם לא היו יכולים להתקיים חיים על פני כדור הארץ.

יצירת בתי גידול, קיום מגוון גנטי, היווצרות קרקע, פוטוסינטזה: יצרנות ראשונית ומחזור חומרים, מחזור מים.

היקוות מים בנחל סד. רחל עברון, היקוות מים בנחל סד. צילום רחל עברון

מכון דש"א עוסק בלימוד גישת שירותי המערכת, על תועלותיה ומגבלותיה, ובקידום שילובה במקומות המתאימים בתהליכי קבלת החלטות, בכל הנוגע לשירותי המערכת שמספקים השטחים הפתוחים בישראל.

בין השנים 2012-2016 ביצע מכון דש״א מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול אזורים של שטחים פתוחים באגן נחל שקמה.

המחקר לווה בסקר שבוצע בקרב התושבים, כחלק מהתכנית החינוכית קהילתית "השטחים הפתוחים הם הבית שלי".

מצורפים:

חומרי רקע בנושא, הצעת המחקר, חומרי לימוד שהופקו במהלך המחקר, התוצאות וההמלצות:

 

שנונית שפלה. צילום שירה בלוך, שנונית שפלה. צילום שירה בלוך