תוצאות ספירת צבאים שנתית באזור הצפון מצביעות על מגמת אישוש באוכלוסיית הצבי הישראלי

19/01/2017

השנה נרשם גידול של 10% במספר הצבאים לעומת שנת 2016

צבי ישראלי - צילום מחמוד נאסר - רשות הטבע והגנים
צבי ישראלי - צילום מחמוד נאסר - רשות הטבע והגנים, צבי ישראלי - צילום מחמוד נאסר - רשות הטבע והגנים

תוצאות ספירת צבאים שנתית שבוצעה לאחרונה על ידי מחוז צפון של רשות הטבע והגנים באזור רמות יששכר, מצביעות על מגמת אישוש מסוימת באוכלוסיית הצבי הישראלי. זאת לאחר שבספירה שבוצעה לפני מספר ימים באזור זה, שנחשב למאוכלס ביותר בין אזורי הצפון מבחינת מספר צבאים, נספרו אחד לאחד 965  צבאים לעומת 884 שנספרו באותה תקופת זמן בשנת 2016.  גידול זה, שנאמד בכ-10% לעומת שנת 2016  זהה לאחוז הגידול במספר הצבאים שנרשם באזור זה בין שנת 2016 ל-2015 אז נספרו 798 צבאים ישראלים.

אוכלוסיית הצבאים ברמות יששכר הינה האוכלוסייה הגדולה ביותר בצפון ישראל, שנחשב לאזור בו אוכלוסיית הצבי ישראלי היא הגדולה ביותר לעומת שאר האזורים בארץ. באזור זה מתבצעת ספירה כללית מראשית שנות ה-80. כמו כן, אוכלוסייה זו היתה אוכלוסיית האם שממנה הועברו צבאים לגולן בראשית שנות ה-70. בחינה פרטנית של התוצאות בעשור האחרון מלמדת שמ-2008  האוכלוסייה ברמות יששכר נמצאת בתחום של 700-900 צבאים וניכרת מגמת יציבות ללא מגמת גידול. יחד עם זאת, בעקבות הנתונים המעודכנים לשנת 2017 יחד עם אלו של 2016 ניתן כבר להצביע על קו מגמה חיובי.

צבי ישראלי – צילום מחמוד נאסר – רשות הטבע והגנים, צילום מחמוד נאסר - רשות הטבע והגנים

הצבי הישראלי, הוא אחד מ-3 מיני צבאים הקיימים בישראל יחד עם צבי נגב וצבי שיטים. צבי זה הוא הנפוץ בישראל מבין השלושה, אך יחד עם זאת אוכלוסייתו מונה רק כ-3,000 פרטים והוא מוגדר כמין בסכנת הכחדה. זה בין היתר לאור העובדה כי מין זה הוא אנדמי (ייחודי) לישראל.  על רקע זה, לאחרונה השיקה רשות הטבע והגנים קמפיין רחב היקף למען חיות הבר בסכנת הכחדה, שהצבי הוא אחד מ-5 מיני הדגל המוזכרים בו. מטרת הקמפיין היא ליצור מודעות ציבורית לנושא מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה והדרכים לשמור עליהן כשנקודת המוצא היא שלציבור תפקיד מהותי וחשוב בשמירה על חיות הבר – החל משמירה על טבע נקי, דיווח לרשות הטבע והגנים אודות חיה פצועה או במצוקה, בין היתר מאיומי ציד לא חוקי, וכן איסוף לא חוקי של עופרים (הוולד של הצבי) מהטבע, הפוגע ביכולתם לחזור לטבע לאחר מכן.

לדברי עמית דולב, אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים, שמוביל את מבצע ספירת הצבאים במחוז, "ניטור אוכלוסיית הצבאים מבוצע במחוז צפון אחת לשנה בראשית החורף כחלק ממעקב ארוך טווח אחר האוכלוסיות. מעקב זה משמש להבנת הדינאמיקה הרב השנתית של האוכלוסיות וכבסיס להכוונת פעולות ממשק במרחבים השונים במחוז צפון. בספירה הנוכחית זכינו לראות גידול במספר הצבאים שנה שנייה ברציפות מה שמעיד כנראה על קו מגמה חיובי. נתון זה מוכיח כי פעולות שאנו שמקדמים, בין היתר הקטנת לחץ טריפה מאוכלוסיית תנים , אכיפת צייד לא חוקי ופעילויות סניטציה הינן בעלות ערך ומביאות לאישוש אוכלוסיית הצבאים בישראל".

דולב מוסיף כי "נתון דמוגרפי מעודד נוסף הוא המשך מגמת העלייה ביחס בין מספר העופרים לעומת נקבות הצבי, שמצביע על כך שיותר עופרים משתלבים באוכלוסייה כפרטים בוגרים, ותוצאות השנה מחזקות מגמה זו".

דולב מסכם כי "על אף הנתונים המעודדים אנחנו רק בתחילת קו המגמה ועלינו להמשיך בכל הכוח עם כל המשאבים הקיימים לאורך השנים הבאות על מנת להבטיח שקו מגמה זה יישמר ואוכלוסיית הצבאים שמצויה בסכנת הכחדה תתאושש עוד יותר".