תכנון נוף ברשות הטבע והגנים

שם כתב: אדריכל זאב מרגלית

מציאת ה"קוד הטבעי" כמפתח ליצירת פתרון תכנוני מאת : אדריכל זאב מרגלית

גן לאומי ציפורי

רשות הטבע והגנים או בשמה המלא על פי חוק "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" הוקמה בשנת 1998 לאחר איחוד שתי רשויות: רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע. תפקידה של רשות הטבע והגנים הוא לטפל בשמורות הטבע והגנים הלאומיים, להגן על ערכי טבע נוף ומורשת, לפקח על שמירתם ולטפח אותם. כל אחת מהרשויות הביאה עימה מסורת ונוהלי עבודה שונים בנושאי תכנון בכלל ותכנון נוף בפרט. במהלך ארבע השנים מאז האיחוד, התמסדה השקפת עולם משותפת ותפיסה תכנונית מוגדרת.
התכנון ברשות הטבע והגנים מנוהל באמצעות חטיבת תכנון ופיתוח, שבה שלושה אגפים. הראשון – אגף מקרקעין, עוסק בעיקר בקידום הכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים. השני – אגף שטחים פתוחים, עוסק בעיקר ביחס הרשות לפרויקטים של פיתוח תשתיות, תוכניות ארציות וייצוג בוועדות התכנון. השלישי – בו אתרכז בכתבה זו – אגף שימור ופיתוח, עוסק בעיקר בתכנון, שימור ופיתוח בתחומי גנים לאומיים ושמורות טבע.

השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים מתמצה בשלושה נושאים עיקריים

פיתוח לשם שמירת טבע, בעיקר באמצעות ניתוב הקהל בשטחים רגישים תוך התייחסות מיוחדת לטיפול בבתי גידול לחים ונחלים; שימור היסטורי וארכיאולוגי של אתרי מורשת בסביבתם המקורית, טיפוחם והכשרתם לקליטת קהל, היום ובדורות הבאים; שיפור השרות לקהל באמצעות פיתוח מבנים, מתקנים ופיתוח נופי לשרות הציבור, נופש בחיק הטבע, המחשה, הסברה וחינוך. קיים הבדל בין תכנון בתחום שמורת טבע שייעודה שמירה על החי, הצומח, הקרקע, גופי-מים או ערכי נוף למטרות מדעיות ושימוריות, לבין תכנון גן לאומי שמיועד לספק צורכי נופש בחיק הטבע, הנצחת ערכים בעלי חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית, טבעית או נופית, לשימוש הציבור.

רשות הטבע והגנים אחראית על אתרי הטבע, הנוף והמורשת החשובים והגדולים במדינה

האחריות עצומה, ההיקף אדיר. עם זאת, צוות העובדים ברשות בתחומי התכנון מצומצם. שיטת העבודה מבוססת על שילוב משרדי אדריכלות נוף חיצוניים ו"חיבור" בין משרד תכנון לגן לאומי או שמורת טבע. הרשות עובדת עם עשרות משרדי תכנון נוף, תוך מדיניות הדוגלת בכך שאין לרכז בידי משרד אחד מספר רב של פרויקטים. נוהל קיים מגדיר משרד אדריכלות נוף קבוע כ"מתכנן האב", של גן לאומי או שמורת טבע. גם כאשר הפעילות התכנונית מצוייה במצב של "פסק זמן", עם התחדשותה נעשה מאמץ לחזור לאדריכל האב של הגן/השמורה.

אדריכל הנוף המתכנן בשמורה או בגן לאומי מתמודד עם מערכת בעיות ואילוצים ייחודית. אם בפרויקטים רבים השיקול המוביל הוא שילוב בין פונקציונליות לעיצוב סביבה, הרי בגנים לאומיים ושמורות טבע השיקול המוביל שונה. ראשית, על המתכנן להכיר לעומק את השטח על כל היבטיו בתחומים של גיאוגרפיה, גיאולוגיה, חי, צומח, היסטוריה, ארכיאולוגיה, חקלאות, השפעת היישובים בסביבה, מקורות המים, בתי גידול לחים, עקרונות שימור ארכיאולוגי ובעיות שמירת טבע. חשיבות מיוחדת נודעת לידע בנושאי צמחיה טבעית, ארץ ישראלית, המותאמת לאזור. מדיניות הרשות גורסת, כי תכנון טוב חייב להתבסס על הכרות טובה של האזור, קשר טוב עם אנשי השטח ומתן פתרונות מתואמים עם כל הגורמים.

התכנון בגן לאומי ושמורת טבע מתחיל תמיד בראיה נרחבת של האזור. בתהליך ארוך נבנית לשמורה/לגן "תוכנית אב". מרגע שאושרה ברשות, תוכנית האב מהווה בסיס להתקדמות של פרויקטים מפורטים, בהתקדמות לפי שלבים ולפי אפשרויות תקציביות. לרשות חשוב לדאוג שכל שלב בפרויקט יוכל לעמוד בפני עצמו ויתנהל כך שניתן יהיה להמשיך ולבקר במקום גם במשך העבודה.
קו מדיניות תכנון הנוף שהרשות אימצה הוא זה שנותן פתרונות מינימליסטיים ופשוטים. תכנון צנוע החותר למקד את שימת הלב במשאב הטבעי או התרבותי, תכנון התומך במשאב, מבלי להתחרות בו. אתגר תכנוני זה אינו פשוט כלל ועיקר.
לא יצירת: "צירים", "אטרקציות", "נקודות ציון" בשטח, אלא התמזגות והשתלבות עם הסביבה הטבעית הקיימת. מציאת "הקוד הטבעי" של המקום הוא המפתח למציאת הפתרון התכנוני.
נושא בחירת החומרים, מקבל דגש מיוחד בעבודת התכנון. לרשות ניסיון רב בבחירת חומרים, שייצרו את האיזון בין אסתטיות, עמידות לאורך זמן, מניעת ואנדליזם, התאמה לשטח הטבעי, התאמה לאקלים, בטיחות ושימושיות.
בשנים האחרונות גברה המודעות להכשרת האתרים לנכים ולמוגבלים. במקרים רבים, הפתרונות הנופיים לאוכלוסיות מיוחדות אלו, שיפרו את חזות האתר ואת חווית הביקור בו – לציבור כולו.
תכנון הנוף בגנים לאומיים ושמורות הטבע הוא אתגר מרתק. בתהליך מתמודד אדריכל הנוף עם דילמות רבות. לאורך כל הדרך, מלווה את המתכנן החובה לבחון תמיד מהו המינון הנכון בין שימור לפיתוח. עובדי רשות הטבע והגנים חשים את האחריות העצומה בשמירה ובטיפוח ערכי טבע נוף ומורשת בארץ ישראל. אנו מנסים באמצעות אדריכלי הנוף ואנשי מקצוע נוספים, להוביל מערכת תכנון מקצועית המבוססת על הכרה עמוקה של השטח וערכיו, תוך מתן פתרונות חכמים שיתמכו במשאב הקיים עבורנו ועבור הדורות הבאים.

אדריכל זאב מרגלית הינו מנהל אגף שימור ופיתוח ברשות הטבע והגנים.
פורסם בבטאון "אדריכלות נוף" של האיגוד הישראלי
לאדריכלות נוף יוני 2003.

קטגוריות