תכנית הרכבת לאילת

01/01/2014

מדענים העוסקים בתחומי הטבע והסביבה בישראל מצטרפים להחלטות הוועדה המדעית מקצועית של מליאת רשות הטבע והגנים וקוראים לממשלת ישראל לשקול מחדש באופן יסודי וכולל את פרויקט הרכבת לאילת

רכבת
רכבת

לאור ההשפעות ההרסניות הבלתי הפיכות של תוואי הרכבת המוצע על הטבע והנוף בנגב, אנשי ונשות אקדמיה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מצטרפים להחלטות הוועדה המדעית מקצועית של מליאת רשות הטבע והגנים וקוראים לממשלת ישראל לשקול מחדש באופן יסודי וכולל את פרויקט הרכבת לאילת.
מצורף מכתב שהופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בחתימת מדענים העוסקים בתחומי הטבע והסביבה בישראל

אודות התכנית

בפברואר 2012 החליטה ממשלת ישראל לבנות מסילת רכבת מטען ונוסעים לאילת. תוואי הרכבת המוצע חוצה את הנגב הצפוני ואת הערבה שהם ליבת השטח המדברי הבלתי פגוע בישראל. מדבר זה הוא אחד האזורים האחרונים בישראל שמאפשר לאזרחיה לטייל וליהנות משטחים פתוחים ומטבע הארץ ולקיים תרבות פנאי כמקובל במדינות המערב.

המטיילים הרבים הפוקדים אזור זה מידי שנה מדגישים את חשיבות השטח לציבור ואת חובתנו לעשות כל שניתן על מנת לשמרו כשטח טבעי ובראשיתי למען אזרחי ישראל היום ובדורות הבאים. בנוסף, חבל ארץ זה מספק השראה לסופרים ומשוררים ומהווה את מקום מחייתם הבלעדי של מיני בעלי חיים וצמחים מוגנים רבים שישראל מחויבת להגן עליהם מתוקף חוק ומוסר וכן מתוקף אמנות בינלאומיות.

 

בעקבות החלטת הממשלה החלו להבחן חלופות חלקיות להקמת הרכבת לאילת. עד כה הוגשה תכנית חלקית הכוללת רק את קטע המסילה מדימונה ועד המבואות הצפוניים של אילת וטרם נבחן הפרויקט בשלמותו. את התועלת הכלכלית הריאלית (אם ישנה כזו) הצפויה למדינת ישראל מהפרויקט יש לשקול אל מול עלות הפרויקט השלם, כולל ההשקעות הצפויות בנמל אילת ואשדוד ובמסילות נוספות בצפון.
השקעות אלה והסיכויים הנמוכים למימוש התחזיות העומדות בבסיס הפרויקט (פייטלזון ושותפיו 2013) מעמידים בספק את הכדאיות הכלכלית שלו. לכן, בבחינה המחודשת יש לשקול גם את חלופת האפס, כלומר את האפשרות לביטול הפרויקט, כפי שחובה לעשות במדינות רבות, ולא רק לבחור בין החלופות השונות לבצעו בכל מחיר.

את התועלת הכלכלית חייבים לבחון גם אל מול הנזקים ההרסניים והבלתי הפיכים לטבע, למורשת ארצנו ולנוף בנגב ובערבה ואל מול הנזקים לאזרחי ישראל הנהנים לחיות ולטייל בנוף המדבר הבראשיתי שיינזק וחלקו ישונה עד בלי הכר.

כמדענים העוסקים בתחומי הטבע והסביבה, אנו מביעים התנגדות חריפה לתכנית הרכבת לאילת משום שלדעתנו הנזקים החמורים והבלתי הפיכים לטבע, לנוף, למורשת ולשירותים תומכי החיים המסופקים לאדם על-ידי המערכות האקולוגיות בנגב גוברות בהרבה על התועלת הצפויה מהפרויקט.