​ב'ארץ הצבי' הצבאים נמצאים בסכנת הכחדה

28.12.2017

הצבי בעל המראה העדין וקל הרגליים הפך לסמל תרבותי בארץ ליופי ולאצילות.

צבאים צילם - דותן רותם
צבאים צילם - דותן רותם

בישראל שלושה מיני צבאים: הצבי הארצישראלי, צבי הנגב וצבי השיטים, המוגנים על פי החוק להגנת חיית הבר (תשט"ו 1955) ואסורים בצייד. עם זאת בעשורים האחרונים נמצאים מינים אלה בסכנת הכחדה עקב צייד בלתי חוקי, ריבוי יתר של תנים וזאבים הטורפים את העופרים והקטנת שטחי מחייה טבעיים שהפכו לשטחים חקלאיים ועירוניים.

משום כך וכחלק מהשמירה על המגוון הביולוגי בישראל, פועלת רשות הטבע והגנים לשמירה על גודלן של אוכלוסיות הצבאים על ידי מניעת צייד, הכרזת שמורות טבע גדולות ודילול טורפים. בנוסף, מדי שנה מקיימת רשות הטבע והגנים מפקד רב-שנתי של גודל האוכלוסיות ברחבי הארץ, המשמש להערכת מצבן ולנקיטת פעולות לחיזוק האוכלוסיות במקרה הצורך.

המפקד השנתי של צבי הנגב מתקיים בכמה מוקדים במרכז הנגב ובערבה. צבי הנגב זקוק לשטחים נרחבים ומגוונים כדי להתקיים. משום כך שינויים בגודלן של אוכלוסיות הצבי עשויים להצביע על מצבו האקולוגי של השטח הנסקר. תוצאות המפקד מעודדות לאחר שבמהלכו נצפו בשטחים הנסקרים 383 צבאים. מספר זה גדול ממספר הצבאים שנספרו בשנים הקודמות ומבטא עליה מתמדת בגודלן של האוכלוסיות.

בתמונות:

  1. צבי הנגב שצולם בספירת הצבאים שנערכה באוקטובר
  2. צבאי הנגב חיים בעיקר בנחלים רחבי ידיים במרכז הנגב
  3. צבי ארצישראלי בצפון הארץ

צילומים: דותן רותם