ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את מרכז חינוך והסברה אילת

ההסטוריה, המורשת, הטבע


מרכז חינוך והסברה אילת נמצא בשמורת האלמוגים ומדריך ומחנך לשימור הטבע באזור אילת ומפרץ אילת.

כללי

מרכז ההסברה מדריך באזור אילת וערבה דרומית והדרכות ים בשמורת האלמוגים כחלק מתוכנית שימור הסביבה
ושמירה על ערכי הטבע הנוף והמורשת בנגב הדרומי ולאורך חופי מפרץ אילת.
מרכז הדרכה אילת עוסק בהדרכת טיולים לבתי ספר, עבודה עם יחידות צה"ל במרחב, ועבודה עם הקהילה.
כחלק מתפיסת עולמנו לשימור שוניות האלמוגים ובעלי החיים הימיים במפרץ, אנו מעבירים הרצאות ללא תשלום לצוללים באילת.
במסגרת עבודה עם הקהילה אנו מפעילים תוכניות חינוכיות ארוכות טווח לשימור הסביבה במימון רשות הטבע והגנים.​​​

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

כשהשמש שוקעת, הקסם מתחיל

רשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$