ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את מרכז חינוך והסברה הרי יהודה וירושלים

ההסטוריה, המורשת, הטבע


מרכז חינוך והסברה הרי יהודה וירושלים שוכן בח'אן שער הגיא. מיקודו של המרכז בהדרכות, הסברה וחינוך לשמירת טבע, נוף ומורשת באזור

רקע

הרי יהודה וירושלים משופעים בשטחים פתוחים, שמורות טבע וגנים לאומיים, יערות ושטחי חקלאות. שטחים אלה טומנים בחובם מגוון של צומח ובעלי חיים, אתרי עבר, אתרי עתיקות וזירות התרחשות של סיפורים מן המקורות. כל אלה מזמנים למודרכינו עיסוק בסוגיות העולות מתוך מפגש האדם עם הסביבה בעבר, בהווה ובעתיד.
מרכז ההדרכה מציע פעילות ארוכת טווח למערכת החינוך, המחברת את תכני שמירת הטבע, הנוף והמורשת אל עולמם של התלמידים בדרך חווייתית ובהתנסות. כמו כן, מציע המרכז הדרכות, הכשרות והשתלמויות לצוותי מורים.
בתחום הקהילה, פועל המרכז לחשוף את תושבי האזור אל ערכי הטבע המצויים בסביבתם הקרובה, להעריך ולשמור הלכה למעשה.

ABC4354FTydfytd^%$

חדשות

ABC4354FTydfytd^%$

פעילויות במרכז חינוך והסברה הרי יהודה וירושלים

יש המון מה לגלות
גלו פעילויות נוספות ברחבי הארץ
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$