ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

שמורה ימית הבטיחה


דלתא ייחודית ועשירה בחי ובצומח נדירים בצפון מזרח הכנרת

צילום: נעמה מנספלד
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורה ימית הבטיחה- עולם קסום של מים מתוקים

הבטיחה הינה דלתא של נחלי הגולן (שפמנון, דליות, יהודיה, משושים ונהר הירדן), הניזונה ממים איתנים, מתוקים ונקיים, וחשופה לשיטפונות. מפלס המים המשתנה יוצר מערכת אקולוגית דינאמית עם קשרי גומלין הדוקים בין כל חלקיה- נחלים, ביצה, לגונות ואגם הכנרת. רצף כזה של בתי גידול לחים קיים בארצנו אך ורק בשמורת הבטיחה, ועל כן יש חשיבות רבה להגן עליהם ולשמר אותם. למרבה השמחה, באביב 2021 הבקעה הוכרזה כשמורת טבע.

בקעת הבטיחה עשירה בחי ובצומח. בית הגידול הביצתי עשיר בצומח ייחודי ונדיר. נוף הלגונות ייחודי לבטיחה ומתפקד כאתר קינון עבור עופות מים נדירים.

הלגונות והחיבור שלהן לאגם הרדוד מהווים בית גידול חשוב להתרבות האמנונים ולאימון הדגיגים על ידם. יש לכך חשיבות כלכלית ואקולוגית רבה לאגם כולו, שכן זהו אזור הריבוי העיקרי של מינים אלו באגם ובארץ.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

תיאור שמורה

שמורת הבטיחה משתרעת בצפון מזרח הכנרת, מרום 209- מטר ועד רום 215- מטר.

בחלקה הצפוני של שמורת הבטיחה נמצא שפך נהר הירדן האיתן, אשר מספק את רוב זרימת המים הממלאים את הכנרת. הבטיחה כוללת בתחומה גם את הדלתא הגדולה של נחלי הגולן דליות, יהודיה ומשושים. בחוף הדרומי של השמורה מתפתל נחל שפמנון ומתחבר גם הוא אל הכנרת.

שמורת הבטיחה בכנרת מגינה על רצף של בתי גידול לחים: נחלי הגולן, ביצה, לגונות ואגם מתוק.

בישראל, שילוב זה של בתי גידול מתקיים אך ורק בשמורת הבטיחה, ועל כן יש חשיבות רבה להגן עליהם ולשמר אותם.

השמורה עשירה בחי ובצומח נדירים המתקיימים רק באזור בקעת הבטיחה. הלגונות והאגם הרדוד מתפקדים כאתר רבייה חשוב עבור דגי האמנון בכנרת. השמורה משמשת בית גידול ואתר אכילה עבור מיני ברווזים, צוללים, טבלן מצוי, קורמורן גדול, קורמורן גמדי ומיני אנפות.

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

כשהשמש שוקעת, הקסם מתחיל

רשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$