ABC4354FTydfytd^%$

מידע כללי :

מגוון סיורים ללא תשלום בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע ובערים נבחרות

מה התכניות שלכם השבוע?

משרד התיירות ורשות הטבע והגנים מזמינים אתכם ליהנות ממגוון סיורים מרתקים ללא תשלום בגנים לאומיים, בשמורות טבע, ובערים נבחרות.

בואו לגלות שוב כמה מדהימה ויפה הארץ שלנו ולהנות מחווייה מרגשת לכל המשפחה

🕙  מתי

הסיורים יתקיימו באתרים שונים ובימים שונים בשבוע.

👁️👁️ שימו לב

 • בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההשתתפות בסיורים מותנת בהרשמה מראש כאן באתר – הקישו כאן . מספר המקומות מוגבל, לפיכך כל הקודם זוכה.
 • ההרשמה לסיור מהווה הרשמה לביקור באתר. נרשמתם לסיור מודרך? אין צורך להירשם גם לביקור באתר!

🚘 סיורים לפי אזורים

‼️ במידה והתאריך המבוקש מסומן בצבע אדום, הסיור מלא ולא ניתן עוד להצטרף אליו.

 

שאלות ותשובות

מתי?

מתי? הסיורים יתקיימו בימים שונים החל מיום שלישי ה- 24.11.20 ויימשכו במהלך כל החורף.

מה המחיר ומה הוא כולל?

הסיורים כולם ללא תשלום! אך מחייבים הרשמה מראש. לא ניתן להגיע לסיור מבלי להירשם.

הרישום כולל כניסה לאתר וסיור מודרך. ההגעה לאתר באופן עצמאי.

איך מבטלים?

ביטולים:

 1. אם אתם נאלצים לבטל את השתתפותכם בסיור, אנא בטלו בהקדם כדי שמטיילים אחרים יוכלו להצטרף. הביטול מתבצע באמצעות כניסה למייל המקורי בו קיבלתם את שובר הזמנת הסיור ולחיצה על כפתור הביטול.
 2. במקרה בו צפוי מפגע שאינו מאפשר את קיום הסיור, רשות הטבע והגנים תודיע למשתתפים בסיור על ביטולו.
תקנון
 • משרד התיירות ורשות הטבע והגנים מזמינים את הציבור הרחב למסע מרתק בזמן, באתרים היסטוריים ובאתרי טבע מובילים בגנים לאומיים ובערים ברחבי הארץ במהלך סופי השבוע.
 • על המעוניינים לקחת חלק בסיורים להירשם מראש לסיורים במערכת ההזמנות כאן באתר .
 • ידוע ומוסכם, כי קיום הסיור תלוי בגורמים רבים כדוגמת מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה רשות הטבע והגנים את הזכות לשנות ו/או לבטל כל סיור, מכל סיבה שהיא, ע"פ שיקול דעתה. בכלל זה תהא הרשות הטבע והגנים רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות והסיור, שינוי מקום, מועדים ו/או תכנים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.
 • רשות הטבע והגנים לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לרשות הטבע והגנים שליטה עליהן ושאינה יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של משתתפים או מי מטעמם.
 • תשומת הלב כי מספר המקומות מוגבל, וכי הרישום יעשה על בסיס "כל הקודם זוכה".

 

תקנות קורונה:

 1. במסגרת מגבלות משרד הבריאות לפעילות בזמן קורונה, באחריות המשתתפים להגיע בריאים לפעילות המודרכת, אין להגיע לסיור בשום אופן אם סובלים מאחד התסמינים הבאים: חום, שיעול, קשיי נשימה או שנחשפו לחולה מאומת ומחויבים בבידוד מניעתי.
 2. בסיורים המתקיימים בחללים סגורים, חברי הקבוצה יידרשו לעטות מסכות במהלך השהייה בחלל הסגור  (או כל הנחיה אחרת של משרד הבריאות, שתהיה תקפה במועד קיום הסיור).

 

ביטולים:

 1. אם אתם נאלצים לבטל את השתתפותכם בסיור, אנא בטלו בהקדם כדי שמטיילים אחרים יוכלו להצטרף. הביטול מתבצע באמצעות כניסה למייל המקורי בו קיבלתם את שובר הזמנת הסיור ולחיצה על כפתור הביטול.
 2. במקרה בו צפוי מפגע שאינו מאפשר את קיום הסיור, רשות הטבע והגנים תודיע למשתתפים בסיור על ביטולו.

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים.

 

פירוט הסיורים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X