ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

מחקר חברתי


בניית האסטרטגיה המקצועית של רט"ג באמצעות מחקרים חברתיים

צילם איל מיטרני

מחקר חברתי

אגף מחקר חברתי בחטיבת קהל וקהילה מלווה את עבודת חטיבת קהל וקהילה ותורם לבניית האסטרטגיה המקצועית שלה באמצעות מחקרים חברתיים בנושאי הליבה של רשות הטבע והגנים בתחום הקהל.

האגף, בשיתוף פעולה מדעי עם מוסדות מחקר בישראל, אמון על יצירת בסיסי נתונים של מידע חברתי למען טיוב הביקור בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים ובמטרה לקדם התנהגות מוטת סביבה בקרב המבקרים והמטיילים.

 

תשובות לשאלות נפוצות

אילו סוגי מחקרים נעשים באגף?
  • מחקרי שביעות רצון בנוגע לביקור באתרי הרשות וללינה בחניוני הרשות
  • מחקרים בנוגע לחיבור שבין חברה לסביבה
  • מחקרי הערכה של תוכניות חינוכיות
  • מחקרים בנוגע להתנדבות ברשות
  • מחקרי הערכה של מוצרים תיירותיים
  • מחקרים בנוגע לקשר שבין שמורות וגנים לבין קהילות סמוכות
כיצד ניתן ליצור קשר עם האגף למחקר חברתי?

ד"ר ליאור חן, מנהל אגף מחקר חברתי

📞📱 טלפון: 025004834

💌 📧 דוא"ל: liorch@npa.org.il

 

 

חדשות ועדכונים

צור קשר

ד"ר ליאור חן

מנהל אגף מחקר חברתי


טלפון: 025004834

דוא''ל: liorch@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$