אוכלוסיית הנשרים בגולן


תכנית חינוכית: 'ילדי הגולן פורשים כנף על אוכלוסיית הנשרים בגולן'

23.05.2014

רשות הטבע והגנים מפעילה תכנית חינוכית לתלמידי כיתות ו' בבתי הספר בגולן המתגוררים בקרבת אתרי הקינון של אוכלוסיית הנשרים הנמצאת בסכנת הכחדה בכל הארץ.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות