הגבלות הדיג בעונת הקינון והרבייה של דגי האמנון בכנרת


שמורה ימית הבטיחה- עולם קסום של מים מתוקים

הבטיחה הינה דלתא של נחלי הגולן (שפמנון, דליות, יהודיה, משושים ונהר הירדן), הניזונה ממים איתנים, מתוקים ונקיים, וחשופה לשיטפונות. מפלס המים המשתנה יוצר מערכת אקולוגית דינאמית עם קשרי גומלין הדוקים בין כל חלקיה- נחלים, ביצה, לגונות ואגם הכנרת. רצף כזה של בתי גידול לחים קיים בארצנו אך ורק בשמורת הבטיחה, ועל כן יש חשיבות רבה להגן עליהם ולשמר אותם. למרבה השמחה, באביב 2021 הבקעה הוכרזה כשמורת טבע. בקעת הבטיחה עשירה בחי ובצומח. בית הגידול הביצתי עשיר בצומח ייחודי ונדיר. נוף הלגונות ייחודי לבטיחה ומתפקד כאתר קינון עבור עופות מים נדירים. הלגונות והחיבור שלהן לאגם הרדוד מהווים בית גידול חשוב להתרבות האמנונים ולאימון הדגיגים על ידם. יש לכך חשיבות כלכלית ואקולוגית רבה לאגם כולו, שכן זהו אזור הריבוי העיקרי של מינים אלו באגם ובארץ. שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

קראו על זה