הנחיות בטיחות להדלקת מתקן לצליית בשר – מדורהסרטון – שריפות אינן קורות כי אם נגרמות

16.07.2019

לצפיה בסרטון

סרטון – בטיחות אש בהדלקת מדורות

30.10.2018

לצפיה בסרטון