זיהום נפט בשמורת עברונה


דליפה של נפט גולמי פגעה קשות בשמורת הטבע עברונה שליד אילת

09.12.2014

בשמורת הטבע עברונה מלחה ייחודית המקיימת מגוון מיני צמחים, בעלי חיים נדירים ושרידים ארכיאולוגיים בני 1,200 שנים. דליפת ענק הזרימה נפט גולמי במורד אפיקי הנחלים בשמורה שגרם לנזק אקולוגי גדול ממדים. רט''ג פועלת במקום להצלת ערכי הטבע והערכת ממדי הנזק.

קראו על זה
קטגוריות: