יום המדע 2016
רעש ותאורה: על מה שלא שמענו ולא ראינו (…וחבל)

12.01.2016

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות להשלכות הבריאותיות השליליות כתוצאה מחשיפה אקוטית וכרונית לשני גורמים אנתרופוגנים: רעש סביבתי מוגבר ותאורת לילה מלאכותית חזקה בסביבות האדם.

קראו על זה
קטגוריות:

שימור שטחים בעזרת שמירה עלֹ מינים-הטמעת ערכי טבע בתכניות בינוי

01.01.2016

מיפוי קווי הממשק בין מערכת התכנון לבין הגנה על ערכי טבע מכוח חוק גנים ושמורות, במטרה להביא לשילוב טוב יותר בין שתי המערכות ולהגנה טובה יותר על ערכי טבע במערכת התכנון

קראו על זה
קטגוריות:

פרויקט ים המלח: בחינה מקצועית של אגן שלם

30.12.2015

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים דרסטיים במערכות האקולוגיות של חוף ים המלח. מצד אחד נסיגת מפלס ים המלח הגורר בעקבותיו שינויים במעיינות ובמניפות הסחף שלאורך חוף ים המלח ומצד שני תהליכי פיתוח נרחבים.

קראו על זה
קטגוריות:מסדרונות אקולוגיים: האם הצלחנו להטמיע כאסטרטגיה ברמה הלאומית?

תהליך הטמעת המסדרונות האקולוגיים במשרדי הממשלה השונים, בגופי תשתית ובתכניות שונות ברחבי ישראל, אזורים קריטיים לשמירה על רצף השטחים הפתוחים ופערים בין הטמעת המסדרונות ברמה הארצית הגבוהה ביותר לבין המציאות בשטח.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות