כלביים

כלביים הם שמם של אחת המשפחות בסדרת הטורפים – והם נפוצים כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ. הכלביים – שלהם חושי שמיעה, ראייה וריח מפותחים למדי – מוגדרים כאוכלי-בשר אך הם מסוגלים לאכול גם מהצומח. בישראל חיים בטבע חמישה מינים מקבוצת הכלביים: זאב (המין הגדול ביותר בישראל במשפחת הכלביים), תן (הכלבי הנפוץ ביותר בארץ) וכן שלושה מיני שועלים, שהנפוץ שבהם הוא השועל המצוי. כל הכלביים בישראל הם חיות בר מוגנות, ואין לפגוע בהם או לצוד אותם ללא היתר בכתב מרשות הטבע והגנים.

מתזונה ועד התנהגות: הצצה אל מיני הכלביים בישראל.