עופות דורסים

הטכנולוגיה המותקנת על גבי עופות דורסים ומסייעת להגן מפני הרעלות

09.06.2022

בשנים האחרונות נמצא כי אוכלוסייתו של העקב העיטי נפגעת ומצטמצמת באזורים שונים בארץ, בין היתר בשל הרעלות בני אדם. במטרה לקבל מידע ולנסות למנוע הרעלות גדולות צוידו השבוע כמה מהם במשדרים מיוחדים על ידי רשות הטבע והגנים

קראו על זה
קטגוריות:
תרומת גוזל

09.05.2022

אומצו בהצלחה בקן בזי צוקים בבקעת צין שלושה גוזלי בז צוקים שבקעו בגרעין הרבייה (האחרונים לשנה זו, סה"כ 13). האימוץ בוצע כי לזוג הדוגר בבקעת צין מכיוון שביציו לא בקעו והוא המשיך לדגור דגירה עקרה כחודשיים. כעת יש לזוג המסור 3 גוזלים בני יום עד שלושה (הבקיעות אינן סינכרוניות בדורסים).

קראו על זה
קטגוריות:


מגבלות טיסה לתעופה האזרחית למניעת פגיעה בעופות בסכנת הכחדה ובערכי טבע מוגנים

27.03.2022

רשות הטבע והגנים מנסה לאזן בין צרכי הטבע, ערכי טבע מוגנים וערכים אחרים, לבין ציבור המטיילים ולציבור הטייסים. לשם כך נקבעו מגבלות המאפשרות דו-קיום תוך הבטחת שלומם ורווחתם של ערכי הטבע ושל הציבור והמשך פעילות של כלי טיס במרחב. התקנות הקובעות מגבלות אלו נקבעו בפמ"ת (פרסום מידע תעופתי) על-ידי רשות התעופה האזרחית

קראו על זה
קטגוריות:


גוזלי עיט ניצי שבקעו בגרעין הרבייה בשמורת חי בר כרמל אומצו על ידי זוג עיטים בטבע

02.03.2022

רשות הטבע והגנים השלימה מהלך מורכב ורגיש במיוחד של העברת שני גוזלי עיט ניצי בני יומיים, מגרעין הרבייה בשמורת חי בר כרמל לקן של הורים מאמצים בטבע הפתוח.

קראו על זה
קטגוריות:

הסוף להתחשמלויות והתנגשויות של עופות דורסים בקווי מתח ועמודי חשמל?

20.02.2022

לאחר תהליך שארך כשנה, סיכמה חברת החשמל עם רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, על מיגון של 6,000 עמודי חשמל בסה"כ, בחמש שנים הקרובות, מפני התחשמלויות של דורסים בסכנת הכחדה כדוגמת העיט הניצי, שרק במהלך 2021 התחשמלו לפחות 15 פרטים של המין המיוחד הזה. בנוסף, חברת החשמל תממן פער בתקציב של 400,000 ₪ במימון פיילוט שנועד לבחון אמצעים להקטנת התנגשויות של בעלי כנף בקווי מתח.

קראו על זה
קטגוריות:עופות דורסים בשידור חי

06.09.2021

נשר, רחם, עיט זהוב, בז, חיוויאי ועוד עופות דורסים רבים נחשפים בפרויקט מיוחד במסגרתו בעזרת מצלמות Online (HD) שהותקנו בסמוך לקינים, אנחנו משדרים  משלב הדגירה, דרך הטיפול בגוזלים ועד לפריחתם המוצלחת מהקן.

קראו על זה
קטגוריות:

הקודם