רמסר


היום העולמי לשמירה על בתי גידול מימיים

02.02.2022

2 בפברואר הוא היום בו נחתמה אמנת רמסר באירן בשנת 1971, ובכל העולם וגם אצלנו מציינים את היום העולמי לשמירה על בתי גידול מימיים, שמטרתו העלאת המודעות הציבורית לחשיבות שמירתם של מקווי מים ובתי גידול מימיים לטובת הטבע והאדם. חשוב לנהל בחוכמה את המשאבים הקיימים בבתי הגידול המימיים כדי לשמור על בריאותם וכדי שנוכל להמשיך לזכות בתועלות הרבות שמערכות חשובות אלה מעניקות לנו – תועלות אקולוגיות, כלכליות מדעיות ותרבותיות. השנה נדגיש את הקשר בין בריאותם של בתי הגידול המימיים להתפרצות מחלות, כדוגמת שפעת העופות.

קראו על זה
קטגוריות:קטגוריות