שמירת טבע ומורשת
תופסק הכרייה בחולות סמר – כך סכמו רשות מקרקעי ישראל ורשות הטבע והגנים

27.05.2015

רשות מקרקעי ישראל נענתה לבקשת רשות הטבע והגנים להפסיק את כריית החול בסמר עוד לפני תום חוזה הכרייה . עוד סוכם כי רמ"י תתמוך בפעילות רט"ג להכריז על החלק האחרון של חולות סמר -שמורת טבע

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות