תחנות הסברה


תחנות מידע והסברה באוגוסט 2022

02.08.2022

רשות הטבע והגנים תפעיל בקיץ, בין התאריכים 27/8-8/8, תחנות מידע והסברה בכניסה למסלולי טיול בגנים לאומיים ושמורות טבע ללא תשלום. המטיילים מוזמנים לפנות למדריכות והמדריכים בתחנות ולקבל המלצות ומידע על מסלול הטיול תוך דגש ותשומת לב לכללי הטיול הבטוח. כמו כן ניתן לקבל בתחנות שקית לאיסוף האשפה בדרך. לשימושכם טבלה המרכזת את מיקום, דרכי ההגעה וימי הפעילות של תחנות המידע וההסברה:

קראו על זה