citesמתחייבים לטבע באמנת CITES

05.05.2021

ב-1979 חתמה מדינת ישראל על אמנת CITES, אמנה של האו"ם המסדירה את הסחר הבינלאומי בערכי טבע - בעלי חיים וצמחים - הנתונים בסכנת הכחדה. מאז, מובילה רשות הטבע והגנים, שמונתה בישראל ליישם את עקרונות האמנה, מדיניות של החמרה בתחום שימור הטבע והסביבה.

קראו על זה