ABC4354FTydfytd^%$

ציד


צילם דותן רותם

רקע

רשות הטבע והגנים אמונה על חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח- 1998והחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 . לצורך מילוי משימתה זו היא אוכפת את החוקים והתקנות שחוקקו לשם כך. השמירה על הטבע חשובה לחיים כיום ולמען הדורות הבאים. החובה המוטלת על כולנו לשמור על הטבע ועל חיות הבר חלה ביתר שאת על ציבור הציידים, המחויב לנקוט בזהירות יתרה על מנת להימנע מפגיעה בטבע הישראלי. פגיעה בחיות בר שלא לפי החוק והתקנות  עשויה לסכן את המערכת האקולוגית העדינה עד מאוד במדינה הקטנה שלנו.

חשוב לדעת

רישיון ציד מונפק על ידי רשות הטבע והגנים בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר , על המחזיק ברישיון ציד להיות במעקב תמידי שרישיון הציד ורישיון הנשק מהמשרד לביטחון פנים בתוקף.

ציבור הציידים בישראל מורכב משני סוגי אוכלוסיות: ציידים ותיקים (כל מי שהחזיק ברישיון ציד בתוקף בתאריך 1/8/17), וציידים חדשים שלגביהם פועלים על פי התקנות להגנת חיית הבר שהוזכרו להלן.

דגשים

  • בקשה לזכאות מוקדמת לרישיון ציד ניתן להגיש על ידי המערכת המקוונת בפורטל ההיתרים. את הבקשה ניתן להגיש פעם ב-3 שנים על פי הכתוב בתקנות.
  • קבלת רישיון הציד לעונת הציד כרוכה בין היתר בתשלום אגרה, אגרה זו נקבעת ע"י המחוקק בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר ומשתנה מעת לעת על פי החלטת השר להגנת הסביבה ובהתייעצות עם שר האוצר הקובע את מחיר אגרות ההיתרים בכפוף להוראת כל דין.
  • חידוש רישיון ציד מבוצע אחת לשנה באמצעות הגשת טפסים רלוונטיים במערכת המקוונת של רשות הטבע והגנים, לאחר סיום הליך החידוש יונפק רישיון ציד כאמור דרך המערכת המקוונת בלבד.
  • אף על פי שרישיון הציד הוא לשנה מלאה, עונת הציד בה ניתן לצוד חיות המותרות לציד חלה בין התאריך 1/9 ועד לתאריך 31/1 בשנה העוקבת, ישנם מועדים שבהם חל איסור לצוד, מועדים אלו מפורסמים ברישיון עצמו ובנספח לרישיון.

תשובות לשאלות נפוצות

ברצוני לחדש את רישיון הציד שברשותי, מה עליי לעשות?

עליך להיכנס לפורטל ההיתרים  עם ת.ז והסיסמא שלך ולהגיש את המסמכים הנדרשים תחת "טופס הצהרת ציד".

אילו מסמכים עליי לצרף לטופס הצהרת ציד בפורטל ההיתרים על מנת לקבל את רישיון הציד?

יש  לצרף פוליסת ביטוח וצילום תעודת זהות.

ציידים שטרם העבירו את תמונתם יש לצרף תמונת פנים דיגיטאלי. ללא צירוף תמונה כאמור לא יונפק רישיון ציד.

על כל המסמכים להיות ברורים וקריאים

 

עד איזה תאריך ניתן להגיש את המסמכים בפורטל היתרים ?

צייד ותיק (מי שהיה ברשותו רישיון ציד ביום 01.08.2017 )– עד לתאריך 01.10.2023

צייד חדש (מי שלא היה ברשותו רישיון ציד ביום 01.08.2017) – עד לתאריך 10.08.2023.

 

היכן עליי לערוך את ביטוח צד ג ומהם התנאים שצריכים להופיע בפוליסה?

את פוליסת הביטוח יש לערוך בחברת ביטוח המורשית לפעול בישראל, ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד. סכום הפוליסה לא יפחת ממיליון ש"ח למקרה ולתקופה, כאשר ההשתתפות העצמית לא תעלה על 25,000 ₪ למקרה.

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון לאחר ששלחתי את המסמכים דרך "טופס הצהרת ציד"?

לאחר בדיקת הפרטים והמסמכים שהזנת בפורטל ההיתרים, ישלח אליך קישור לתשלום אגרת רישיון הציד דרך המערכת המקוונת בכרטיס אשראי. במידה ותהיה מעוניין לשלם את האגרה באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר, עליך לבחור באפשרות זו בפורטל ההיתרים. סכום אגרת רישיון הציד לעונה הקרובה (1.9.23-31.8.24) הוא 1475 ₪, אגרה זו נקבעת ע"י המחוקק בהתאם לחוק להגנת חיית הבר.

לתשומת לבך תשלום האגרה בבנק הדואר עלול לגרום לעיכוב בקבלת רישיון הציד.

עד איזה תאריך ניתן לשלם את אגרת הציד?

צייד חדש – עד לתאריך 31.08.2023.

צייד ותיק – עד לתאריך 15.10.2023.

 

לאחר שביצעתי תשלום אגרה דרך המערכת המקוונת, כיצד אקבל את רישיון הציד?

רישיון הציד ישלח אליך דרך תיבת הדוא"ל שלך, עליך להדפיס אותו על דף A4  בהדפסה צבעונית. רישיון הציד לא יישלח דרך הדואר כבעבר.

במידה ולא אחדש את רישיון הציד, האם יהיו לכך השלכות?

ציד חדש – על פי התקנות יינתן יתרון מסוים רק למי שהיה בידו רישיון ציד לאורך כל תקופת הרישיון [ראה תקנה 6(ב)(3) ותקנה 6ד לתקנות].

צייד ותיק – אם לא תחדש את רישיון הציד במשך שנתיים או יותר, תידרש לעבור בהצלחה מבחן ציד כתנאי לחידוש הרישיון.

מי זכאי לקבל רישיון ציד?
מתי מותר לבעל רישיון ציד לצאת לצוד?

הציד מותר אך ורק בעונת הציד המתחילה ביום 1.9 ומסתיימת ביום 1.1 בכל שנה. יש לצוד רק את החיות המותרות בציד ובאזורים המותרים לציד בלבד.

 

מהן החיות שמותר לצוד בעונת הציד והאם מותר לצוד חוגלות ודרבנים?

רשימת החיות המותרות ציד נקבעה בתקנות להגנת חיית הבר   ומפורסמת במקראת הציד .

חל איסור מוחלט לצוד חיות בר מוגנות שביניהן נכללות גם הארנבות, החוגלות והדרבנים.

מהם האזורים המותרים לציד?

הציד בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע אסור מכוח חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998,  למעט אם ניתן לכך היתר מיוחד מראש ובכתב מהרשות.

 

מה עליי לעשות טרם יציאתי לציד?

עליך לתאם יציאה לציד דרך מוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*.

אילו מסמכים צריכים להיות איתי במהלך הציד?

על הצייד לשאת עמו את רישיון הציד, רישיון הנשק, תעודה מזהה ופוליסת ביטוח צד ג' במהלך הציד כולו.

האם יש הגבלה על כמות חיות הציד שמותר לצוד בעונת הציד?

הגבלות על מספר הפרטים אותם מותר לצוד מופיעות בתקנות הגנת חיית הבר

אני צריך המלצה כדי להוציא את הנשק שלי ממשרד לביטחון פנים?

המלצה לחידוש רישיון לנשיאת נשק מועברת ישירות למשרד לביטחון פנים על ידי רשות הטבע והגנים במידה ואתה מחזיק ברישיון ציד בתוקף. הזכאים לנשיאת נשק יפנו לחידוש רישיון הנשק ישירות למשרד האמור.

 

המשרד לביטחון פנים לא מאשר לי להוציא את הנשק בלי רישיון ציד, מה עלי לעשות?

עליך לפנות למשרד לביטחון פנים ולבקש כי ייבדקו ששמך מופיע ברשימת הציידים. במידה ואינך מקבל תשובה מהמשרד האמור, עליך לשוב ולפנות לרשות הטבע והגנים.

האם קיימות דרישות נוספות על מנת לעמוד בתנאי הסף לרישיון ציד?

כן, על מנת לקבל רישיון ציד יש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  • המבקש הגיע לגיל 21.
  • המבקש הוא אזרח או תושב קבע בישראל;
  • לא נפתחה בעניינו של המבקש חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מאותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה.
  • המבקש לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה.
היכן ניתן לקבל פרטים בנושא הגשת הבקשה לקבלת רישיון ציד?


פרטים בנוגע להגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת לרישיון ציד, ניתן למצוא כאן.

מי נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת?

כל אדם המעוניין בקבלת רישיון ציד, ואינו נחשב "צייד ותיק" לפי התקנות להגנת חיית הבר.

כלומר, מי שלא היה ברשותו רישיון ציד ביום 1.8.17.

האם צייד ותיק (שברשותו רישיון ציד בתוקף) נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת לצורך קבלת רישיון עתידי בשל התיקון לתקנות להגנת חיית הבר?

לא. צייד וותיק אשר רישיונו בתוקף יקבל רישיון ציד מידי שנה ללא צורך בהגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת, אם יעמוד בדרישות הקבועות בתקנות.

מתי ניתן להתחיל להירשם לצורך קבלת רישיון ציד?

אדם המבקש לקבל רישיון ציד צריך להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת. ניתן להגיש את הבקשה בין התאריכים 1.10.23-1.9.23 בלבד באמצעות פורטל ההיתרים של רשות הטבע והגנים.

מתי נערכות בחינות הציד?

בחינות ציד יערכו לאחר בדיקת הבקשה לאישור זכאות מוקדמת על ידי רשות הטבע והגנים. המבקשים יופנו לתשלום אגרה וביצוע הבחינה בהמשך.

כמה פעמים מותר להיבחן במסגרת בקשה לאישור זכאות מוקדמת?

מותר להיבחן פעם אחת בלבד. לא יהיה מועד ב' לבחינה לקבלת רישיון ציד.

איזו אגרה נדרש לשלם המבקש רישיון ציד חדש?

המבקש נדרש לשלם אגרה עבור בקשה לאישור זכאות מוקדמת בסך 193 ₪, אותה ניתן לשלם דרך פורטל ההיתרים של רשות הטבע והגנים בכרטיס אשראי בלבד. בהמשך, יידרש המבקש לשלם אגרת מבחן בסך 332 ₪ ואגרת רישיון בסך 1,475 ₪ (אם שמו יעלה בהגרלה). פרטים יינתנו בהמשך.

כל כמה זמן נדרש לחדש את רישיון הציד?

תקופת הרישיון היא תקופה בת 3 שנים, שבמהלכה נדרש לחדש את רישיון הציד מידי שנה. תקופת הרישיון הנוכחית תסתיים ביום 31.8.24, תקופת הרישיון הבאה תחל ביום 1.9.24 ותסתיים ביום 31.8.27.

מתי מתחילה ומסתיימת עונת הציד (התקופה שבמהלכה מותר לבעלי רישיונות ציד לצוד)?

עונת הציד מתחילה בתאריך ה-1/9 מדי שנה ומסתיימת בתאריך ה-31/1 בשנה שאחריה.

היכן אפשר למצוא חומר לימוד למבחן הציד?

 

ניתן להיכנס למקראת הלימוד בנושא ציד שנמצאת באתר רשות הטבע והגנים.

למקראה בשפה העברית לחץ כאן.

למקראה בשפה הערבית לחץ כאן.

 

ABC4354FTydfytd^%$

כתבות ועדכונים

דרכי התקשרות

מוקד המידע והדיווח

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

דוא''ל: moked@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$