תקנות דיג מסחרי - מקצועי

עיקרי תקנות הדיג המקצועי המעודכנות נועדו לשמור על ים בריא ומלא דגים, כדי להבטיח את עתודות הדיג ואת פרנסתם העתידית של העוסקים בדיג המקצועי.

חברות בסרדיניה. צילום: יגאל בן ארי
חברות בסרדיניה, צילום: יגאל בן ארי

דייג יקר,
להלן עיקרי תקנות הדיג המעודכנות. בהיותך בעל מקצוע העוסק בתחום הדיג חשוב לנו שתכיר את דרישות החוק. כך נוכל "ליישר קו" ולעבוד יחד בשיתוף פעולה מלא.

רישיונות דיג מקצועיים

 • לעיסוק בדיג מקצועי נדרש רישיון דיג אישי מקצועי וכן נדרש רישיון מקצועי גם לסירת הדיג המשמשת לדיג , זאת על פי פקודת הדיג ובהתאם לדרישות המופיעות בנוהל רישיונות הדיג .
 • בכל מקרה מותר לעסוק אך ורק בשיטות הדיג המצוינות ברישיון.

לכל המידע על רישיונות דיג >>

תקנות התקפות בכל האזורים הימיים ובכל תקופות השנה המותרות בדיג:

 • קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות רשת מתוך קיאק, אבוב וכל מצוף אחר.
 • גודל עין רשת :

  לכל רשת בשיטת דיג מסוימת יש גודל עין מינימלי. גודל עין הרשת נמדד בשתי דרכים: בין קשר לקשר (קטע א' בתרשים), ובמידת המתח (קטע ב' בתרשים).

עיקרי התקנות בחלוקה לאזורים ימיים ועל פי שיטות דיג:

.

דיג מסחרי בים התיכון

דיג מכמורת בים התיכון

איור דיג מכמורת JPG, דיג מכמורת - איור טוביה קורץ, מתוך "דיג וגידול דגים בישראל" מאת ד"ר דני גולני
  • איסור דיג בתקופת הגיוס
   בכל שנה יחול איסור דיג עד 90 ימים רצופים בין 1 במאי ל-31 באוגוסט, כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי. הודעה על המועד המדויק תפורסם על ידי פקיד הדיג הראשי בעיתון יומי ובאתר אגף הדיג במשרד החקלאות.
  • אורך שק
   אין להשתמש בשק שאורכו פחות מ-4 מטרים.
  •  "קורה חופרת"
   אין להשתמש בקורה חופרת המחוברת לחלק הקדמי של הרשת ונגררת על קרקעית הים.
  • אמצעים להקלת גרירת הרשת
   אין להשתמש בכדורים, בצמיגים, בגלגלים או באביזרים אחרים המחוברים לרשת ומיועדים להקל את גרירת הרשת על סלעים ולמנוע הסתבכות של הרשת בסלעים.
  •  גודל עין רשת
   ברשת הגודל המינימלי הוא 22 מילימטר מקשר לקשר או מידת מתח של 44 מילימטר.
   בשק הגודל המינימלי הוא 24 מילימטר מקשר לקשר או מידת מתח של 48 מילימטר.
  • אזורים אסורים לדיג* (ניתן לראותם במפה):
   – אזורים סלעיים מוגדרים
   – מצפון לקו דור-הבונים
   – מקו דור הבונים עד קו בת-ים במים שעומקם פחות מ-40 מטרים
   – מדרום לקו בת-ים במים שעומקם פחות מ-30 מטרים, בכל שעות היממה

 

* את האזורים ניתן לראות במפה המצורפת, ואת נקודות הציון המדויקות של אזורים אלו ניתן למצוא בקובץ "תקנות הדיג (תיקון), התשע"ז–2016".

דיג חופי בים התיכון

איסור דיג בתקופת הרבייה
בכל שנה יחול איסור דיג עד 90 ימים רצופים בין 1 במרץ ל-1 ביולי, כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי. איסור זה אינו חל על דיג מכמורת ועל דיג בחכה מהחוף. הודעה על המועד המדויק תפורסם על ידי פקיד הדיג הראשי בעיתון יומי ובאתר אגף הדיג במשרד החקלאות
איסור דיג דקרים (לוקוסים) בתקופת הרבייה
איסור דיג של דגים השייכים לתת-משפחת הדקרים (לוקוס) יחול בהתאם להודעת פקיד הדיג הראשי.
רשת עמידה (זימים/סבכה)
גודל עין רשת מינימלי הוא 30 מילימטר מקשר לקשר.

רשת עמידה.jpg, רשת עמידה - איור טוביה קורץ, מתוך "דיג וגידול דגים בישראל" מאת ד"ר דני גולני

דיג בנחלים ובפתחם
אין לדוג ברשת בנחלי ים תיכון ובתחום 100 מטרים מהנקודה שבה הם נשפכים לים.
שליטה על תנועת דגי
אין להשתמש באמצעים המכוונים להמריץ את תנועת הדגים לתוך רשתות או מלכודות, או באמצעים המכוונים להוציא דגים ממקום מסתור.

דיג הקפה בים התיכון

דיג הקפה JPG, דיג הקפה - איור טוביה קורץ, מתוך "דיג וגידול דגים בישראל" מאת ד"ר דני גולני

רשת הקפה (רשת טבעת/"צ'ינצ'ולה")
• אין לדוג בשיטה זו במרחק פחות מ-500 מטרים מהחוף.
• גודל עין הרשת המינימלי ברשת הקפה הוא 10 מילימטר מקשר לקשר.

דיג מסחרי בכנרת

   • איסור דיג בתקופת הקינון וההטלה של דג אמנון הגליל
    בכל שנה יחול איסור דיג בכל אמצעי שהוא עד 90 ימים רצופים בין 15 למרץ ל-15 ביולי, כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי. האיסור תקף בשטחים הבאים:

   • הודעה על המועד המדויק ועל תחום השטח תפורסם על ידי פקיד הדיג הראשי בעיתון יומי ובאתר אגף הדיג במשרד החקלאות.
   • מערך חכות ("שאראק")
    דיג בשיטה זו אסור בכנרת.
   • איור מערך חכות שקוע JPG, מערך חכות שקוע - איור טוביה קורץ, מתוך "דיג וגידול דגים בישראל" מאת ד"ר דני גולני
    • רשת זריקה ("שבקה")
     דיג בשיטה זו אסור בכנרת ובמערכת מימי הירדן (אגם החולה, נהר הירדן וכל היובלים הנשפכים אליו).
    • רשת עמידה (זימים/סבכה)
     דיג בשיטה זו אסור מחופה של הכנרת, אך מותר משיט בסירה בתנאי שהאורך הכולל של הרשתות הוא פחות מ-1,000 מטרים.
    • רשת הקפה (רשת טבעת/"סקלבה")
     בשיטה זו דיג אמנונים, שפמנונים וביניות אסור בכנרת ובמערכת מימי הירדן, בתנאים הבאים:

     • אורך השק הוא פחות מ-15 מטרים
     • גובה השק הוא פחות מ-10 מטרים
   • גודל עין הרשת המינימלי:
    ברשת הקפה וברשת עמידה הוא 45 מילימטר מקשר לקשר.

דיג מסחרי במפרץ אילת

   • רשת עמידה (זימים/סבכה)
    דיג בשיטה זו אסור מחופו של מפרץ אילת אך מותר משיט בסירה, בתנאי שאורכן הכולל של הרשתות הוא פחות מ-2,000 מטרים.
    גודל עין הרשת המינימלי ברשת עמידה הוא 30 מילימטר מקשר לקשר.
   • רשת זריקה ("שבקה")
    אסור לדוג בשיטה זו במפרץ אילת.
   • רשת הקפה (רשת טבעת/"צ'ינצ'ולה")
    גודל עין הרשת המינימלי ברשת הקפה הוא 12 מילימטר מקשר לקשר.
   • רשת קבועה
    אין להשאיר רשת או סורג מעוגנים לקרקעית יותר מ-7 ימים. גודל עין מינימלי במלכודות דגים או סרטנים הוא 30 מילימטר מחיבור לחיבור בכל חלקי המלכודת, ולמצוף יש לצרף תווית פלסטיק ועליה פרטי רישיון הדיג של בעל המלכודת.
   • אזורים אסורים לדיג*

* את נקודות הציון המדויקות של אזורים אלו ניתן למצוא במסמך "פקודת ותקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005" .