חוף מעשה במחשבה תחילה - מדריך למורה

התכנית מיועדת לכיתות ד-ו וכוללת 3 יחידות לימוד עצמאיות בעלות פוטנציאל קוריקולרי לשילוב בתוכניות הלימודים הפורמליות של בית הספר היסודי.

חוף מעשה במחשבה תחילה - מדריך למורה

מצורפים קישורים לקבצי pdf בגדלים שונים (בין 2-8 MB)

תוכן העניינים

פתח דבר

חלק א:

מבואות כלליים:

  • הנושא הלימודי
  • מטרות כלליות
  • תפיסה חינוכית
  • עולם התכנים
  • מבנה התכנית
  • היבטים קוריקולריים
  • היבטים פדגוגיים

חלק ב:

דברי רקע

 

המלצות דידקטיות

 

חלק ג:

מדריך ליחידת הלימוד "בעקבות החוף" (כיתה ד)

חלק ד:

מדריך ליחידת הלימוד "ים וחוף – אוצרות בנוף" (כיתה ה)

  • מבוא כללי
  • המלצות דידקטיות

חלק ה:

מדריך ליחידת הלימוד "מדור לדור" (כיתה ו)

מקורות ונספחים:
משחקים
תכנית Medsset

חזרה לדף הראשי

היתר שימוש: ניתן להדפיס, להעתיק, לשכפל וכיו"ב שימושים, ובכלל זה, תמונות, טקסטים וכד' לכל מטרה שאינה מסחרית ו/או למטרות רווח, בכפוף לציון קרדיטים כחוק: שם המקור (שם הפרסום, שם הכותב/ת, ו/או שם הצלם/ת; וכתובת האתר).