צוהר כרית (יסדוק הכרית)

30/03/2022

משפחה: פגימוניים Fissurellidae
שם מדעי: Fissurella nubecula

יסדוק הכרית
יסדוק הכרית, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

חילזון בעל קונכיה דמויית כובע מחודד שבקודקודו פתח (צוהר) לפליטת מי ים וחומרי פסולת. נמצא באזור הכרית, על סלעים שאליהם הוא נצמד בעזרת רגלו החזקה. כיוון שהוא פעיל לילה, הוא יוצא לרעות אצות ורקבובית על פני הסלעים בחשכה. ישנם שבעה מינים למשפחה זו בישראל.

מקורות

פישלזון, ל., 1983. כרך 4 – החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.