ארגמנית סמוקת-פה

30/03/2022

משפחה: ארגמוניים Muricidae
שם מדעי: Stramonita haemastoma

ארגמנית סמוקת פה
ארגמנית סמוקת פה, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

את הארגמנית ניתן למצוא באזור הכרית על סלעים בעומקים רדודים, עד 10 מטרים. אורך הקונכיה בין 2 – 8 ס"מ. כמו שאר החלזונות ממשפחת הארגמונים גם מהארגמנית מופק צבע והיא טורפת. ניתן לזהות אותה על פי הגוון האדמדם שבפתח הקונכייה שלה. לארגמנית תטולות ביצים מאורכות המוצמדות לסלע. כל תטולה יכולה להכיל מאות, ואף יותר מאלף ביצים.

מקורות

פישלזון, ל., 1983. כרך 4 – החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

Lahbib, Y., Abidli, S., & El Menif, N. T. (2011). Spawning and intracapsular development of Stramonita haemastoma haemastoma (Gastropoda: Muricidae) collected in northern Tunisia. Marine Biology Research, 7(7), 719-726.