טבורית סתומה

30/03/2022

משפחה: טבוריתיים Naticidae
שם מדעי: Neverita josephinia

טבורית סתומה
טבורית סתומה, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

חילזון טורף הניזון מצדפות ומחלזונות אחרים. הטבורית קודחת חור בקונכיית הטרף ובעזרת חדק היא טורפת את החיה שבפנים. נמצאת בחוף החולי ומתחפרת בקרקע, ניתן לראותה בעומק 3 – 35 מטרים. גודלה עד 3 ס"מ. הטבוריות מטילות את ביציהן בתטולות צפופות וסליליות הדומות לפתח כד ונקראות באנגלית "צווארון חול" (sand collar), על שום צורתן וההרכב שלהן – גרגירי חול מודבקים בריר. ישנם שמונה מיני טבוריות בחופי הים התיכון של ישראל.

מקורות

פישלזון, ל., 1983. כרך 4 – החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.