לומדים אומנות בגן לאומי אשקלון

25/09/2016

שם השיעור: אלים ופסלים באשקלון

גן לאומי אשקלון
מנו גרינשפן

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

פיסול, טכניקה, תוכן, תרבות הלניסטית ורומית

תופעה הממחישה את הנושא:

במרכז הגן רוכזו יחד הפסלים שנמצאו בחפירות: פסל האלה איסיס, שראשה עטור כתר, והיא מחזיקה בידה את בנה הורוס. פסל אלת הניצחון – ניקה, בעלת כנפיים וזר בידה, הניצבת על כדור המונח על כתפו של אטלס. פסל ניקה מחזיקה בידה ענף עץ תמר.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יבחרו את פסלי ניקה ויתארו אותם, במילים או באיור. נושאים שניתן להתייחס אליהם: החומר ממנו עשוי הפסל והטכניקה שבה נוצר; מידת הפירוט של המידע ועדינות פעולת הפיסול; מידת הנטורליזם של הדמות מבחינת גודל ופרופורציות; תוכן הפסל: מה רואים ומה המשמעות של הסמלים, כגון כנפי הדמות, כעדות להיותה אלה. שני הפסלים נמצאו עומדים בצידי הכניסה לאולם המעוגל שבתוכו הם נמצאים כעת. היה זה כנראה אולם התכנסות של מועצת העיר, והוא נמצא בסמיכות לבזיליקה של העיר הרומית. ניתן להרחיב בנושא זה לגבי תפקיד הפסלים, כקישוט וכסמל, במרחב הציבורי.

בנוסף ניתן לחקור את פסל האם ובנה. פרט המידע החשוב הוא שסמל האם ובנה אופייני לאלה המצרית איסיס, ואילו כאן נעשתה העברה של הסמל אל האלה הרומית טיכה. הדבר מעיד על השפעה בין תרבויות, והיא מתאימה לעיר אשקלון הממוקמת בגבול בין התרבות המצרית מדרום, לבין התרבות ההלניסטית במערב.​