לומדים אומנות בגן לאומי בית שאן

11/08/2015

שם השיעור: אומנות התיאטרון, פסיפסים וארכיטקטורה בבית שאן

מבנה התיאטרון בבית שאן
מבנה התיאטרון בבית שאן

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

אומנות העת העתיקה:

  • אמצעים
  • טכניקות
  • תוכן ותפקיד תרבותי

תופעה הממחישה את הנושא

בחלקו הדרומי של האתר נחשף ושוקם מבנה התיאטרון המרשים. ניתן לזהות את מרכיביו: הבמה, היציעים, וקיר התפאורה. בסיגמה ובבית המרחץ ניתן לזהות פסיפסים שונים, הכוללים מרכיבים גיאומטריים, צמחיים וכתובות. באחד מחדרי הסיגמה משולבת דמות האלה טיכה אוחזת בקרן שפע.

המצאי הארכיטקטוני הוא רב וכולל:

  • עמודים
  • כותרות
  • קמרונות
  • ריצופים מסוגים שונים ועוד

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את מבנה התיאטרון ויזהו את חלקיו.
עליהם לערוך תרשים של המבנה במבט על או במבט צד.

מעבר לנראה יש להדגיש את בסיסי היציעים העליונים הבנויים בזלת, בהם חסרים המושבים מגיר לבן. וכן את קיר התפאורה שהוא משוקם בחלקו, ולמעשה סגר על המבנה מצדו הצפוני.

לאחר הבנת המכלול ניתן לעמוד על תפקודו, כאחד מסמני התרבות בתקופה הרומית והביזאנטית.

התלמידים יסקרו את הממצאים האומנותיים ברצפות הפסיפס או את הממצאים האמנותיים שבארכיטקטורה. בכל אחד משני התחומים ניתן למצוא בבית שאן מגוון רב.

התלמידים יגדירו סוגים שונים של חומרים וצורות, יעמדו על מקורות ההשראה והסמליות, ויסיקו אודות התרבות הרומית והביזאנטית, שאלה היו ביטוייה האומנותיים.