לומדים אומנות בגן לאומי ברעם

26/09/2016

שם השיעור: עיטורים, פאר וארכיטקטורה בבית הכנסת בברעם

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

אומנות בעת העתיקה

תופעה הממחישה את הנושא:

בית הכנסת הקדום הוא מבנה מפואר, בנוי מאבני גזית גדולות ויפות. חזית המבנה, שנשתמרה כמעט בשלמותה, מרשימה במיוחד. יש בה שלושה שערים, שהמרכזי מביניהם גדול ומפואר במיוחד בעל משקוף מעוטר בזר, שריגי גפן ואשכולות ענבים ושתי דמויות מכונפות. מעל לפתח בנוייה קשת. משני צידי הפתח שערים נוספים קטנים, מעליהם חלון מרובע והם מעוטרים בפיתוחי אבן.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את חזית המבנה. עליהם לערוך תרשים של החזית, תוך דגש על קנה מידה בין שלושת הפתחים ואיור העיטורים שבהם. התלמידים ימיינו את העיטורים לפי קבוצות: עיטור גאומטרי, מעולם הצומח ודמויות.

בנוסף לעיטורים ניתן לסקור היבטים ארכיטקטוניים נוספים כגון אבני הבניין הגדולות והמסותתות (אבני גזית). ניתן לבחון שרידים המעידים על קיומו של גג ושל קומה שנייה: ששת העמודים בחזית מעידים על קירוי החזית; הקשת שמעל הפתח, שנועדה להוריד את לחץ משקל הקומה השניה מעל המשקוף; וסידרת העמודים שבתוך האולם. סגנון הבנייה, העיטורים וגודל המבנה מעידים שהיה זה מבנה ציבורי מפואר במיוחד, ומרמזים על גודלה ועל עושרה של הקהילה שהתגוררה כאן.