לומדים אומנות בגן לאומי חמת טבריה-סמלים

15/09/2016

שם השיעור: סמלים בגלגל המזלות בפסיפס בחמת טבריה

פסיפס גלגל המזלות בגן לאומי חמת טבריה
פסיפס גלגל המזלות בגן לאומי חמת טבריה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

אומנות בעת העתיקה: תכנים וסמלים

תופעה הממחישה את הנושא:

רצפת פסיפס השתמרה כמעט בשלמותה, ובמרכזה גלגל המזלות. זהו הגלגל העתיק ביותר שנתגלה בארץ, מבין ששה גלגלים שנתגלו ברצפות בתי הכנסת מתקופת התלמוד. במרכז נראה אל השמש הליוס כשהוא רוכב במרכבה הרתומה לארבעה סוסים. הליוס אוחז בידו את כדור השמיים וסביבו ירח וכוכבים. בגלגל 12 מזלות, המצוירים בסמלים שונים, התואמים את תוכנם. בארבע הפינות מצוירות דמויות אישה המייצגת את עונות השנה.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את גלגל המזלות. עליהם לתאר בכתב ובציור את הדרך שבה מתואר כל מזל. מה הם הסמלים של כל מזל ופרטים מיוחדים אחרים בציור. למשל: מזל דלי – גבר עירום בהליכה, מבטו פונה לצופה, השופך מים מעבר לכתפו מכד גדול. המים נשפכים על הרצפה. ההצללה של גוף האיש הפוכה מזו של הצללת הכד, מה שמעיד שאין כוונה לציור ריאליסטי אלא לשיבוץ של סמלים.

העונות מיוצגות על ידי דמויות נשים, וכתובת של אחד מחודשי השנה. בעזרת הסמלים שבידי הנשים, יזהו התלמידים את העונות: ניסן: קערת גבינה המסמלת גידול צאן וצמח פורח המסמל את הפריחה – אביב תמוז: מגל ושיבולים המייצגים את תקופת הקציר – קיץ תשרי: זר פירות ואשכול ענבים, פירות המבשילים בסתיו. טבת: גלימה מעל הראש כהגנה מפני גשם – חורף. ניתן בנוסף להתייחס לאל השמש, ולגלגל השמיים שהוא מחזיק, כייצוג של תפיסת החלל בעת העתיקה.