לומדים אומנות בגן לאומי חמת טבריה-פסיפס

15/09/2016

שם השיעור: אומנות הפסיפס בבית הכנסת בחמת טבריה

סמלים יהודים ברצפת הפסיפס שבגן הלאומי חמת טבריה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

אומנות בעת העתיקה: אמצעים, טכניקות, תוכן ותפקוד תרבותי

תופעה הממחישה את הנושא:

רצפת פסיפס אשר השתמרה כמעט בשלמותה. רצפת הפסיפס מחולקת לשלושה סיפים. בחלק העליון סמלים מהתרבות היהודית: מנורה שבעת קנים אשר הלהבות פונות כלפי ארון הקודש, לולבים, שופר. בחלק המרכזי מצוייר גלגל המזלות שבמרכזו אל השמש הליוס כשהוא רוכב במרכבה הרתומה לארבעה סוסים. הליוס אוחז בידו את כדור השמיים וסביבו ירח וכוכבים. סביב להליוס מצוי גלגל המזלות המחולק ל 12 פלחים, בכל פלח מופיע אחד מסמלי המזלות ושמו העברי לידו. גלגל המזלות תחום בריבוע ובכל אחת מארבעת פינותיו מתוארת דמות אישה המייצגת את אחת מעונות השנה. בחלק התחתון כתובות ביוונית כשמשני הצדדים עיטורים של אריות.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את רצפת הפסיפס מבחינת מבנה וסידור. עליהם לשרטט את הרצפה ולצייר או לציין את מיקומם של העיטורים השונים. בהמשך יערכו התלמידים טבלה ובה מיון העיטורים לפי הקשרם התרבותי: סמלים יהודיים והלניסטיים, או לפי סיווג נושאי: גיאומטרי, צומח , חי, דמויות וכתובות. ניתן להסיק אודות ההשפעה הרבה של התרבות ההלניסטית על התרבות היהודית, וכן שסמלים מתוך התרבות הזרה לא היוו איום על יהדות התקופה.

בנוסף יבחנו התלמידים את טכניקת אומנות הפסיפס. עליהם לאתר אבנים בגדלים שונים, וכן לערוך מפתח או רשימה של צבעים וגוונים. במקום בו מצוירת דמות נעשה שימוש באבנים קטנות מאוד, כל אבן בגוון אחר, ואילו במקומות אחרים האבנים הן אחידות בגוון וגדולות. יש לשים לב לשימוש בגוונים כהים לצורך יצירת צלליות בשולי הדמויות. ניתן להסיק כי תמונת הפסיפס היא ריאלית יותר ומורכבת יותר, ככל שנעשה שימוש באבנים קטנות יותר וככל שנעשה שימוש בגוונים רבים.