לומדים אומנות בגן לאומי כורזים

21/09/2016

שם השיעור: עיטורים, פאר וארכיטקטורה בבית הכנסת בכורזים

החלל הפנימי בבית הכנסת
החלל הפנימי בבית הכנסת, החלל הפנימי בבית הכנסת

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

אומנות העת העתיקה

תופעה הממחישה את הנושא:

בית הכנסת הקדום של העיר כורזים הוא מבנה מפואר, בנוי מאבני בזלת גדולות ומסותתות. גרם מדרגות מוביל אל חזית המבנה ובה שלושה פתחים. הרצפה הייתה מרוצפת באבן וספסלים נבנו סביב לקירות. חלקים בתוך המבנה ומחוצה לו מעוטרים בדגמים גיאומטריים ובמוטיבים מן החי והצומח.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את מבנה בית הכנסת. עליהם לערוך תרשים של חזית המבנה וכן תרשים של מתאר הרצפה. התלמידים יבחנו את המבנה בהשוואה לאחד מבתי המגורים הסמוכים: גודל המבנה, כיוון החזית, מספר קומות, גודל האבנים, טיב הסיתות, צורת קירוי, חלונות ועוד. על סמך החקירה יסיקו התלמידים כי מדובר במבנה ציבורי, מרכזי, מפואר וחשוב ביישוב.

התלמידים יוסיפו על גבי תרשים המבנה את מיקומם של העיטורים השונים. בטבלה נפרדת עליהם למיין את העיטורים לקבוצות: גיאומטרי, צומח, חי וכתובות. בנוסף, ניתן לצייר דוגמה אחת מכל קבוצה.