לומדים אומנות בגן לאומי ממשית

23/06/2015

שם השיעור: אומנות פסיפסים, ציורי קיר ותבליטים סמליים בממשית

ראש שור במזוזת הדלת
ראש שור במזוזת הדלת

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

אומנות העת העתיקה:

  • אמצעים
  • טכניקות
  • תוכן ותפקיד תרבותי

תופעה הממחישה את הנושא

טכניקות ותכנים ניתן לחקור ברצפות הפסיפס של שתי הכנסיות שבממשית. שימושי האומנות בולטים בבית האמידים המזרחי.

הצעה לפעילות תלמידים

רצפת הפסיפס בכנסיה המערבית כוללת דגמים גיאומטריים, ציורי עופות וכתובת הקדשה לבונה הבית בשם נילוס.
בכנסייה המזרחית הפסיפס מורכב מאבנים גדולות יותר, ומשולבים בו שני צלבים.
ניתן לחקור את הכתובת: השפה והתוכן, וכן להעתיק ולמיין את הסמלים השונים, ולהקיש מכל אלה על תרבות הדיירים.
כמו כן ניתן להשוות בין שתי הרצפות ולהסיק כי באבנים קטנות יותר ניתן להציג איכות ציור גבוהה יותר.
סמל נוצרי נוסף מופיע באגן הטבילה שצורתו צלב, הנמצא סמוך לכנסייה המזרחית.
שימושי האומנות בחיי היומיום בולטים בבית האמידים המזרחי. במזוזות הדלת ניתן לזהות בצד אחד תבליט שור המסמל את הכוח, ובצד שני תבליט כד המסמל עושר.
בחדר ההתייחדות ציורי קיר המציגים תכנים מיתולוגיים הקשורים לאהבה, מין ורבייה כגון האלים פסיכי וקופידון.