לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי ארבל - מים

18/06/2015

שם השיעור: הכינרת כמקור מים עיקרי של ישראל כפי שנשקף בתצפית מהארבל

ימת הכנרת מתצפית הארבל
ימת הכנרת מתצפית הארבל

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

כינרת, משק מים, אגן ניקוז, קו פרשת המים​

תופעה הממחישה את הנושא

מתצפית הארבל ניתן לראות את ימת הכינרת התחומה בתוך ביקעה, את אגן הניקוז של ימת הכינרת, את קו פרשת המים המזרחי ואת אתר ספיר בו נשאבים מי הכינרת.​

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו בעזרת מפה גאוגרפית או מפה אילמת את הגבולות הגיאוגרפים של ימת הכינרת:

במזרח הרי הגולן, במערב הרי הגליל, מצפון רמת כורזים ומדרום בקעת הירדן.
בהמשך, ניתן להגדיר את אגן הניקוז של הכנרת ולמנות את מקורות המים המגיעים אליה.
ניתן לזהות בעזרת מפה את הנחלים המתנקזים אל הכינרת ולהשלים את מהלכם על גבי התרשים.
בנוסף ניתן להוציא נתונים ממפה רחבה יותר, לגבי מקורות הירדן שמצפון לעמק החולה, ולזהות בשטח את כניסת הירדן לכינרת.

בתצפית ניתן לזהות את קו פרשת המים העובר על פסגות ההרים:

הר מירון, הר חזון, הר כמון, הר עצמון ועוד.
ניתן לזהות את הנחלים המנקזים מי גשם לכיוון מזרח, אל הכנרת, כגון נחל עמוד, נחל ארבל ונחל כמון.
התלמידים ימדדו במפה את הפרש הגבהים של אגן הניקוז המזרחי, כגון מרום הר מירון לכינרת, וכן את המרחק הגיאוגרפי לאורך מסלול הנחל.
בעזרת נתונים אלה ניתן לחשב את שיפוע הזרימה הממוצע.
ניתן לראות בנוף כי יש קשר בין שיפוע הזרימה לבין נוף אפיק הנחל. בהקשר של מפעל המים הארצי, ניתן להיעזר בנתונים לעיל לצורך המחשה של העלאת מי הכנרת לרום ההרים, לצורך הזרמתם דרומה.