לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי אשקלון

25/09/2016

שם השיעור: מבנה מישור החוף באשקלון

מצוק הכורכר וסלעי משאר בחוף אשקלון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מישור החוף, חתך גיאוגרפי, כורכר, חולות

תופעה הממחישה את הנושא:

ממספר נקודות באשקלון ניתן לצפות אל הנוף ולזהות את חלקיו: הים, החוף, מצוק הכורכר, רכס הכורכר והחולות ממזרח.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יצפו אל הנוף, מפסגת התל הצפוני או הדרומי, ויערכו תרשים של חלקי הנוף הנראים: במערב, הים התיכון וחוף הים. צמוד לו רכס כורכר, אשר חלקו המערבי שבור ומצוקי כלפי הים. ממזרח לרכס, בחלק הדרומי של הגן, מרחב חולות, ואילו ממזרח לרכס בחלק הצפוני של הגן, שטח נמוך יותר, בו מתהווה שלולית חורף. ניתן להגדיר כל יחידת נוף על פי מאפיינים כגון: סלע, טופוגרפיה, קרקע, מים, כיסוי צומח, פעילות האדם.

ניתן ללכת בחלקו הדרומי של הגן מחוף הים, דרך התל הדרומי ועד לחולות. מהלך כזה יאפשר חקירה מעמיקה יותר של מאפייני כל אחת מיחידות הנוף: סוג הקרקע, חשיפה לרוח ולרסס מלח, גובה טופוגרפי, כיסוי צומח וכדומה. פעילות נפרדת ניתן להקדיש להתמוטטות רכס הכורכר הניכרת בנוף המערבי. גלי הים מכים בתחתית הרכס וגורמים לגלישות סלע אל החוף. ניתן לזהות גושי סלע שנפלו אל החוף, שם הם מתבלים על ידי תנועת הגלים. בתוך הים ניתן לזהות סלעים שעברו גידוד, כלומר יישור על ידי הגלים.