לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי ברעם

15/09/2016

שם השיעור: מבנה הגליל העליון בתצפית מברעם

הגליל העליון והר מירון
הגליל העליון והר מירון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גבול מדיני, גבול גיאוגרפי ויחידות נוף בגליל העליון

תופעה הממחישה את הנושא:

בתצפית שלצד הכנסייה המרונית נראה הנוף ההררי של הגליל העליון מדרום פסגות מרום הגליל: אדיר, חירם ומירון. מצפון מערב הר גודרים, הר דובב ופסגות בלבנון. ממזרח ניתן לראות חלק מרמת דלתון.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יצפו בנוף ויאפיינוהו. עליהם לזהות כי הגליל העליון מהווה שטח הררי ובו פסגות רבות ואפיקי ניקוז עמוקים. כמו כן ניתן לזהות שהנוף ההררי בשטח מדינת ישראל דומה באופן כללי לזה שבשטח לבנון. מכאן שהגבול בין ישראל ללבנון הוא גבול מדיני ולא גיאוגרפי. ניתן להסיק עוד על קיום האדם במרחב: השטח ההררי מרוחק ומבודד ממרכזי האוכלוסייה שלאורך החוף, קשה למעבר דרכים ויש בו שטחים מצומצמים המתאימים לעיבוד חקלאי.

בתצפית, תוך השוואה למפה טופוגרפית, ניתן לזהות שלוש יחידות נוף: 1) מדרום, פסגות מרום הגליל: אדיר, חירם ומירון, המהווים גוש מורם בלב הגליל העליון ומנוקזים מערבה בנחל כזיב. 2) ממזרח רמת דלתון המהווה חלק מהגליל המזרחי, ופסגות נוספות המנוקזות למזרח בנחל דישון. 3) מצפון מזרח הר דובב, הר גודרים ופסגות בלבנון, המנוקזים לצפון מערב, אל מעבר לגבול המדיני.